Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Łd 1062/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
. (następnie zmienił nazwę na B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zwróciła się do Burmistrza Gminy K. z żądaniem stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości...

I SA/Łd 1063/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
zmienił nazwę na B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K.) zwróciła się do Wójta Gminy N. z żądaniem stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za kwotach...

I SA/Po 1327/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-03-08

[...]. Nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 1997 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta z dnia...
'A' stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 1997 w kwocie [...] -zł., W uzasadnieniu decyzji w/w organ stwierdził, że strona w dniu [...] nabyła nieruchomość...

I SA/Po 663/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-03-08

[...]Nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 1998 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta z dnia [...]nr [...] 2...
w podatku od nieruchomości za rok 1998 w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu decyzji w/w organ stwierdził, że strona w dniu [...] nabyła nieruchomość o powierzchni [...]m2 położoną...

I SA/Gl 9/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-10

w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości 1. stwierdza nieważność zaskarżonej...
[...] r. nr [...] Prezydent Miasta Z. określił spółce z o.o. 'A' w Z., - wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2003 r. w kwocie 100.242,70 zł,, - wysokość...

I SA/Po 177/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-05-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za [...] rok o d d a l a s k a r g ę /-/K.Nikodem /-/J.Ruszyński /-/Wł.Zygmont Decyzją...
z dnia [...] r. Nr [...] Wójt Gminy określił Wojskowemu Zarządowi Infrastruktury w P. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres od dnia 1...

I SA/Po 178/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-05-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od stycznia do czerwca [...] r. o d d a l a s k a r g ę /-/K.Nikodem...
I instancji, że na Wojskowym Zarządzie Infrastruktury ciążył obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, jako na posiadaczu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu...

I SA/Po 175/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-05-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za [...] rok o d d a l a s k a r g ę /-/K.Nikodem /-/J.Ruszyński /-/Wł.Zygmont Decyzją...
z dnia [...] r. Nr [...] Wójt Gminy określił Wojskowemu Zarządowi Infrastruktury w P. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za [...] r. w kwocie...

I SA/Po 174/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-05-25

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2000 rok o d d a l a s k a r g ę /-/K.Nikodem /-/J.Ruszyński /-/Wł. Zygmont Decyzją...
z dnia [...] r. Nr [...] Wójt Gminy S. określił Wojskowemu Zarządowi Infrastruktury wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2000r. w kwocie [...] zł...

I SA/Po 176/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-05-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za [...] rok o d d a l a s k a r g ę /-/K.Nikodem /-/J.Ruszyński /-/Wł.Zygmont Decyzją...
z dnia [...] r. Nr [...] Wójt Gminy określił Wojskowemu Zarządowi Infrastruktury w P. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za [...] r. w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100