Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 238/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-26

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r. oddala skargę...
,,W' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. wnioskiem z dnia [...].r., zwróciła się do Prezydenta Miasta S. o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości...

I SA/Bk 390/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-10-25

zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu...
w W. (dalej również jako 'Spółka') wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007 r., Wnioskiem z 1 lutego 2010 r. Spółka zwróciła się o stwierdzenie...

I SA/Gl 173/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-17

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., działając...
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2005 r., Powyższą decyzją organ I instancji ustalił podmiotowi - J. i P. G. spółka z o. o. z siedzibą w C...

I SA/Gd 485/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-07-22

z dnia [...] utrzymującego w mocy decyzją Burmistrza z [...] w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2008., W uzasadnieniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
dwie deklaracje na podatek od nieruchomości. W każdej z nich zadeklarowano inne obiekty: w jednej były to budki telefoniczne, a w drugiej pozostałe nieruchomości...

I SA/Gl 802/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-10

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. po rozpatrzeniu...
podatku od nieruchomości za 2008 rok utrzymało sporną decyzję w mocy. W podstawie prawnej wskazało art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

I SA/Gl 799/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-10

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. po rozpatrzeniu...
podatku od nieruchomości za 2005 rok utrzymało sporną decyzję w mocy. W podstawie prawnej wskazało art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

I SA/Gl 798/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-10

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. po rozpatrzeniu...
podatku od nieruchomości za 2004 rok utrzymało sporną decyzję w mocy. W podstawie prawnej wskazało art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

I SA/Gl 800/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-10

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. po rozpatrzeniu...
podatku od nieruchomości za 2006 rok utrzymało sporną decyzję w mocy. W podstawie prawnej wskazało art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

I SA/Gl 801/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-10

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. po rozpatrzeniu...
podatku od nieruchomości za 2007 rok utrzymało sporną decyzję w mocy. W podstawie prawnej wskazało art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

I SA/Gd 486/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-07-22

z dnia [...] utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy P. z [...]. w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2008 i 2009., W uzasadnieniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
. podatnik złożył dwie deklaracje na podatek od nieruchomości. W każdej z nich zadeklarowano inne obiekty: w jednej były budki telefoniczne a w drugiej pozostałe nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100