Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gl 1363/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-01-31

Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia 26 lipca 2023 r. nr SKO.III/423/83/2023 w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za 2021 r. po wznowieniu...
podatku od nieruchomości na rok 2021 wydało rozstrzygnięcie:, 'uchyla zaskarżoną decyzję w całości i orzeka:, 1) uchylić w części decyzję Burmistrza Miasta U. z dnia...

I SA/Łd 596/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-02-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 29 maja 2023 r. nr SKO.4140.82.2023 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2020 rok oddala skargę. Decyzją z dnia...
7 grudnia 2022 r. Wójt Gminy W. określił G sp. z o.o. z siedzibą w D. (zwanej dalej skarżąca, spółka) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok...

I SA/Łd 595/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-02-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 29 maja 2023 r. nr SKO.4140.81.2023 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2019 rok oddala skargę. Decyzją z dnia...
7 grudnia 2022 r. Wójt Gminy W. określił G sp. z o.o. z siedzibą w D. (zwanej dalej skarżąca, spółka) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok...

I SA/Gl 1145/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-01-23

za zwłokę w podatku od nieruchomości za 2013 r. oddala skargę. Przedmiotem skargi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej...
zwrot utraconych dochodów gminy z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2013 r., na poczet zaległości oraz odsetek za zwłokę., Stan sprawy przedstawia...

I SA/Łd 597/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-02-20

w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2021 rok oddala skargę. Decyzją z dnia 7 grudnia 2022 r. Wójt Gminy W. określił G. z o.o. z siedzibą w Daszynie (zwanej dalej skarżąca...
, spółka) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok 2021 w kwocie 13.964,00 zł od działki gruntu nr [...] o powierzchni 17902,00 m2, położonej...

I SA/Gl 1361/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-01-25

-Białej z dnia 13 lipca 2023 r. nr SKO.III/423/118/2023 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oddala skargę. 1. R...
wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości., 2. Stan sprawy., 2.1. Rada Gminy Bestwina uchwałą nr VI/45/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie...

I SA/Po 723/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-01-16

Kolegium Odwoławczego z dnia 31 lipca 2023 r. nr [...] w przedmiocie określenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2017 I. uchyla zaskarżoną decyzję...
', 'podatnik') nadpłatę w podatku od nieruchomości za rok 2017 w wysokości [...] zł., Przedstawiając stan faktyczny wskazano, że organ z urzędu wszczął wobec spółki...

I SA/Lu 599/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-01-19

postępowania były: brak podstaw do wszczęcia postępowania obejmującego należność za rok 1999, objęcie należności podatkowych w podatku od nieruchomości za lata 2000 - 2004...
odrębnym postępowaniem, określenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2005 - 2017 w ostatecznych decyzjach Prezydenta Miasta Puławy określających...

I SA/Go 356/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2024-02-14

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2019 rok oddala skargę w całości. Zaskarżoną decyzją z [...] sierpnia 2023 r. nr [...], Samorządowe...
w [...] (dalej: spółka, skarżąca, strona) zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2019 r. w kwocie 766.322,00 zł., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:, W dniu...

I SA/Łd 583/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-02-20

w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2022 rok oddala skargę. Decyzją z dnia 16 grudnia 2022 r. Wójt Gminy W. określił G sp. z o.o. z siedzibą w D. (zwanej dalej skarżąca...
, spółka) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok 2022 w kwocie 14.680, 00 zł od działki gruntu nr [...] o powierzchni 17902,00 m2, położonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   95