Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 1295/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-17

. [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 sierpnia 2013 r. nr Sygn. [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości oddala skargę. Zaskarżonym...
nadpłaty w podatku od nieruchomości. Rzeczonym postanowieniem nadpłatę w kwocie 1.750.703,- zł zaliczono na bieżące zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za rok...

I SA/Gd 436/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-21

określenia wysokości zobowiązania pieniężnego w podatku od nieruchomości na rok 2008 oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 7 lutego 2013 r., Samorządowe Kolegium...
., utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza z dnia 23 czerwca 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2008., Z uzasadnienia decyzji i akt administracyjnych...

I SA/Gd 437/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-21

określenia wysokości zobowiązania pieniężnego w podatku od nieruchomości na rok 2008 oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 7 lutego 2013 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
., utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 8 października 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2008., Z uzasadnienia decyzji i akt...

I SA/Gd 937/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-24

'A' spółki jawnej w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 lutego 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok oddala skargę...
. Burmistrz decyzją z 26 listopada 2012 r. określił 'A' Spółka Jawna z siedzibą w S. (Spółka) podatek od nieruchomości za 2012 r. w wysokości 47 316,00 zł., W uzasadnieniu...

I SA/Wr 1363/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

ze skargi A sp. z o. o. w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala...
2013 r. Nr [...] określił skarżącej podatek od nieruchomości za 2012 rok w kwocie 23.728 zł, przyjmując jako przedmiot opodatkowania budynki związane z działalnością...

I SA/Wr 772/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-12

ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r...
[...] sierpnia 2011 r. Nr [...] określił skarżącej podatek od nieruchomości za 2009 rok w kwocie 21.425 zł, przyjmując jako przedmiot opodatkowania budynki związane...

I SA/Wr 774/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-12

ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r...
[...] listopada 2012 r. Nr [...] określił skarżącej podatek od nieruchomości za 2010 rok w kwocie 22.182 zł, przyjmując jako przedmiot opodatkowania budynki związane...

I SA/Wr 775/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-12

ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2011 r...
[...] listopada 2012 r. Nr [...] określił skarżącej podatek od nieruchomości za 2011 rok w kwocie 22.182 zł, przyjmując jako przedmiot opodatkowania budynki związane...

I SA/Wr 773/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-12

ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie: podatku od nieruchomości za 2008 r...
lipca 2011 r. Nr [...] określił skarżącej podatek od nieruchomości za 2008 rok w kwocie 20.548 zł, przyjmując jako przedmiot opodatkowania budynki związane z działalnością...

I SA/Kr 1220/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-31

podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 rok w kwocie 173.136,00 zł., W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że wskazana wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości...
2% = 172.171,03 zł., Organ I instancji uznał, że linie kablowe ułożone w kanalizacji kablowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Dla określenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100