Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 138/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-26

. następcy prawnego H. S. S.A. z siedzibą w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
roku, Nr [...] w części określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2005 r., II. w pozostałym zakresie skargę oddala, III...

III SA/Wa 2026/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-05

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...
. z o.o., uchyliło w całości decyzję Prezydenta m. W. z [...] grudnia 2008 r. nr [...] i określiło wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości...

I SA/Gd 1295/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-17

. [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 sierpnia 2013 r. nr Sygn. [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości oddala skargę. Zaskarżonym...
nadpłaty w podatku od nieruchomości. Rzeczonym postanowieniem nadpłatę w kwocie 1.750.703,- zł zaliczono na bieżące zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za rok...

I SA/Gd 436/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-21

określenia wysokości zobowiązania pieniężnego w podatku od nieruchomości na rok 2008 oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 7 lutego 2013 r., Samorządowe Kolegium...
., utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza z dnia 23 czerwca 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2008., Z uzasadnienia decyzji i akt administracyjnych...

I SA/Gd 437/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-21

określenia wysokości zobowiązania pieniężnego w podatku od nieruchomości na rok 2008 oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 7 lutego 2013 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
., utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 8 października 2010 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2008., Z uzasadnienia decyzji i akt...

I SA/Gd 937/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-24

'A' spółki jawnej w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 lutego 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok oddala skargę...
. Burmistrz decyzją z 26 listopada 2012 r. określił 'A' Spółka Jawna z siedzibą w S. (Spółka) podatek od nieruchomości za 2012 r. w wysokości 47 316,00 zł., W uzasadnieniu...

I SA/Wr 1363/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

ze skargi A sp. z o. o. w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala...
2013 r. Nr [...] określił skarżącej podatek od nieruchomości za 2012 rok w kwocie 23.728 zł, przyjmując jako przedmiot opodatkowania budynki związane z działalnością...

I SA/Wr 772/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-12

ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r...
[...] sierpnia 2011 r. Nr [...] określił skarżącej podatek od nieruchomości za 2009 rok w kwocie 21.425 zł, przyjmując jako przedmiot opodatkowania budynki związane...

I SA/Wr 774/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-12

ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r...
[...] listopada 2012 r. Nr [...] określił skarżącej podatek od nieruchomości za 2010 rok w kwocie 22.182 zł, przyjmując jako przedmiot opodatkowania budynki związane...

I SA/Wr 775/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-12

ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2011 r...
[...] listopada 2012 r. Nr [...] określił skarżącej podatek od nieruchomości za 2011 rok w kwocie 22.182 zł, przyjmując jako przedmiot opodatkowania budynki związane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100