Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 960/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości na 2012 r. w kwocie [...] zł, uchyliło zaskarżona decyzję i ustaliło zobowiązanie w podatku od nieruchomości w kwocie [...] zł., Z uzasadnienia...

I SA/Lu 961/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości na 2013 r. w kwocie [...] zł, utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika...

I SA/Lu 959/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w podatku od nieruchomości na 2011 r. w kwocie [...] zł, utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika...

I SA/Lu 962/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-27

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe...
z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] ustalono podatniczce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2014 r. w kwocie [...] zł za nieruchomość stanowiącą...

I SA/Lu 963/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-27

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe...
z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] ustalono podatniczce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2015 r. w kwocie [...] zł za nieruchomość stanowiącą...

I SA/Bd 475/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-06-27

. 'W.' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2014 i 2015 1. uchyla...
od nieruchomości. Nadto Stowarzyszenie stwierdziło, że nie jest i nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości., Decyzją z [...] sierpnia 2016r. Wójt Gminy [...] odmówił Stronie...

I SA/Po 1399/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę. Wójt Gminy L. - wydaną w wyniku...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r. na kwotę [...]zł., Z uzasadnienia decyzji organu pierwszej instancji wynika, że skarżąca w dniach 12 lutego...

I SA/Op 6/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-24

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 24 czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za 2015 r. I. oddala skargę, II. określa prawidłową...
w mocy decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za 2015 r. ustalonego w decyzji ostatecznej...

I SA/Gd 1321/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

. z o.o. z siedzibą w Ś. G. na interpretację indywidualną W. G. P. z dnia 5 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. W dniu 24 kwietnia...
2017 r. do Wójta Gminy wpłynął wniosek A Sp. z o.o. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości., We wniosku...

I SA/Gd 285/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-25

w mocy postanowienie Burmistrza [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2010 (z wniosku A S.A....
)., W uzasadnieniu w/w postanowienia SKO wskazało, że w dniu 28 grudnia 2015 r. A S.A. złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2010 rok wraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100