Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 676/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-09

w W. na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta S. z dnia 23 stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację...
jako podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości. Wartość ta wynosiła - według deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 r. - 4.227.597,96 zł...

I SA/Lu 556/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-06

roku w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. i za 2007 r. w kwocie [...] zł wraz z oprocentowaniem łącznie w kwocie [...] zł - na poczet zaległości...
podatkowych w ratach podatku od nieruchomości za miesiące styczeń - grudzień 2017 r. i za miesiące styczeń - sierpień 2018 r., utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie...

I SA/Ke 413/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-31

na interpretacje indywidualną Prezydenta Miasta S.-K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w 2 punkcie; 2...
przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uznaje za prawidłowe w takim zakresie, że 1. na Województwie Ś jako zarządcy przymusowym, nie ciąży...

I SA/Bd 422/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2014 oddala skargi Decyzją z dnia [...] stycznia...
2019r. Prezydent G. ustalił E. B. i S. B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2014 rok w wysokości [...] zł za budynek położony w G. przy ul...

I SA/Bd 405/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-02

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2017 r. oddala skargi Decyzją z dnia [...] listopada 2018r...
. Prezydent G. ustalił E. B. i S. B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2017 rok w wysokości [...] zł za budynek położony w G. przy ul...

I SA/Bd 403/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-25

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2016r. oddala skargi Decyzją z dnia [...] listopada 2018r...
. Prezydent G. ustalił E. B. i S. B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2016r. w wysokości [...] zł od budynku położonego w G. przy ul...

I SA/Wr 1158/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-25

A S. A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
podatkowy pierwszej instancji) z dnia [...] r nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 r. w zakresie opodatkowania...

I SA/Bd 424/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-25

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2015 oddala skargi Decyzją z dnia [...] stycznia 2019...
r. Prezydent G. ustalił E. B. i S. B. (dalej także: Skarżący) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2015 r. w kwocie [...]zł za budynek...

I SA/Gl 126/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-23

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę. 1. Przedmiotem skargi jest decyzja...
, Spółka) wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 r. w kwocie [...] zł., 2. Postępowanie przed organami podatkowymi., 2.1. Z akt sprawy wynika...

I SA/Gl 127/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-23

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. oddala skargę. 1. Przedmiotem skargi jest decyzja...
, Strona) wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2016 r. w kwocie [...] zł., 2. Postępowanie przed organami podatkowymi., 2.1. Z akt sprawy wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   100