Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wr 617/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-09-28

na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 r. o sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r...
listopada 2019 r. o sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. przez Prezydenta Miasta J., podlegało umorzeniu...

I SA/Wr 111/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-08-13

listopada 2019 r. o sygn. akt I SA/Wr 535/19 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Pismem...
Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2019 r. nr SKO/41/P-186/2018 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. Skargą strona objęła...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-05

pokrycie opłat za mieszkanie za jeden miesiąc oraz opłacenie w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku od nieruchomości...
pokrycie opłat za mieszkanie za jeden miesiąc oraz opłacenie w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku od nieruchomości...

III SA/Wa 1134/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

nieważności decyzji podatkowych w podatku od nieruchomości za lata 1971-2008, zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku z dnia 27 maja 2013 r. w terminie miesiąca od otrzymania...
się co prawda decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2006-2007 oraz decyzje...

II SA/Bk 647/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-24

elektryczna - 470 zł; telefon - 300 zł; ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, - 60 zł; lekarstwa - 450 zł; zabiegi rehabilitacyjne - 270 zł oraz opłaty ponoszone...
dochód dwuosobowej rodziny wynosi 2570 zł netto miesięcznie. Wykazane wydatki wynoszą 1980 zł miesięczne (czynsz, energia elektryczna, telefon, ubezpieczenie i podatek...

VIII SA/Wa 469/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

Sprawa ze skargi H. S. na niewykonanie wyroku sygn. akt VIII SA/Wa 705/14 przez Burmistrza Gminy [...] postanowił: odrzucić skargę.

VIII SA/Wa 470/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

Sprawa ze skargi H. S. na niewykonanie wyroku sygn. akt VIII SA/Wa 405/15 przez Burmistrza Gminy [...] postanowił: odrzucić skargę.

II FSK 888/17 - Wyrok NSA z 2017-09-20

Skarga kasacyjna Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 1134/16 w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt III SAB/Wa 53/13 oddala skargę kasacyjną.

II SA/Wa 564/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-13

² oraz nieruchomość rolną o powierzchni 10,8845 ha (5,1755 ha przeliczeniowego na potrzeby podatku gruntowego, w tym 1,6 ha lasu). Jednocześnie stwierdził, że gospodarstwo rolne...
- 850 zł rocznie, wywóz nieczystości - około 600 zł rocznie, podatki od nieruchomości - 594 zł rocznie, szczepienie psów - 100 zł rocznie, przegląd kominiarski - 150 zł...

II SA/Bd 896/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-02-15

załączył kserokopie: faktury za energię elektryczną oraz decyzji odnośnie podatku od nieruchomości za 2016 r., Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył...
1   Następne >   +2   +5   +10   17