Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 235/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-03

miesięcznie. Jako zobowiązania i stałe wydatki wskazała: podatek od nieruchomości - 2500 zł rocznie, ubezpieczenie domu - 450 zł rocznie, leczenie - 500 zł miesięcznie...
(handel obwoźny), kopii decyzji właściwych organu administracji określającej wysokość zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2018...

II SA/Sz 1172/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-01-20

nieruchomości bez tytułu prawnego, pozostaje bez wpływu na obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
i opłatach lokalnych. Okoliczność wystawiania w stosunku do A. N. decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości nie stanowi o uznaniu przez Gminę P., że wnioskodawca...

II SA/Wr 751/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-09

i na ok. 171.000 złotych. Podatek od nieruchomości na rok 2015 wynosi 271 zł, ubezpieczenie samochodu na rok 2015 wynosi 899 zł, polisa ubezpieczeniowa na dom wynosi 303 zł...
, podatek od nieruchomości), 75 zł (899 zł/12, ubezpieczenie samochodu), 25 zł (303 zł /12, ubezpieczenie domu), 84 zł (1005 zł/12, naprawa samochodu), 50 zł (600 zł/12...

II SA/Po 517/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-23

- [...] zł, za bilet miesięczny [...] zł, dowód wpłaty dwóch rat podatku od nieruchomości na kwotę [...] zł i [...] zł., dowód wpłaty za telefon po [...] zł miesięcznie...
, chociażby w postaci podatku od nieruchomości. Doświadczenie życiowe wskazuje, że wysokość realnie uzyskiwanego dochodu nie pozwala na wygospodarowanie środków celem...

II SA/Sz 524/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-06

dołączyła dokumenty potwierdzające zaciągnięcie przez nią trzech kredytów, dowód wpłaty I raty podatku od nieruchomości za 2017 r. ([...]zł), kopię faktury za wodę...
zobowiązania skarżącej z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynoszą [...] zł miesięcznie. Do tego dochodzą koszty utrzymania mieszkania (woda, wywóz odpadów, podatek...

II SA/Sz 251/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-20

, takich jak: decyzja w sprawie podatku od nieruchomości za 2019 rok, pismo dotyczące zmiany wysokości opłat za gospodarowanie odpadami na przedmiotowej nieruchomości itp...
. wymierzono skarżącemu łączne zobowiązanie pieniężne za 2019 rok w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego od nieruchomości położonej w P. przy ul. [...]., Należy...

II SA/Bk 379/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-09-13

opłacenia rachunku za: wodę - 50 zł, gaz - 60 zł, energię elektryczną - 150 zł, media - 200 zł, śmieci - 80 zł. Ponadto opłaca rocznie podatek od nieruchomości na kwotę 400 zł...
i zasiłek rodzinny kwocie 200 zł. W skład majątku wnioskodawczyni wchodzi dom o powierzchni [...] m² oraz nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha. Poza tym skarżąca...

II SA/Po 204/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-11

psów, dowód wpłaty na kwotę [...]zł na poczet I raty podatku od nieruchomości położonej przy ul. [...], rachunek za przegląd urządzeń gazowych w spornym lokalu., Dnia...
małżonki M. D.. Podkreślił, że od roku 2007 terminowo płacił podatek od nieruchomości. W trakcie trwania małżeństwa na tyle ufał żonie, iż nie czuł potrzeby dopisania...

II SA/Bk 1116/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-18

i leków - 50 zł. Dodatkowo wnioskodawca uiszcza podatek od nieruchomości w kwocie 900 zł. Pozostała część dochodu przeznaczana jest na bieżące wydatki, w tym wyżywienie (k...
stanowi dochód z tytułu najmu nieruchomości w kwocie 2.000 zł. Wnioskodawca i jego żona są osobami bezrobotnymi, bez prawa do zasiłku. Nadto małżonka skarżącego jest osobą...

III SA/Gd 3/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-11

alimentacyjnych oraz z powodu egzekucji wynosi 862 zł miesięcznie. Z kwoty tej wnioskodawca pokrywa koszty podatku od nieruchomości, wody, energii elektrycznej, leczenia i lekarstw...
2018 r. wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Wnioskodawca oświadczył, że osiąga dochód z emerytury, która po dokonaniu potrąceń świadczeń...
1   Następne >   +2   +5   +10   64