Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 197/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-18

współwłasności (sygn. akt [..]). Wyjaśnił ponadto, że jako posiadacz samoistny tego udziału od lat opłaca należny od niego podatek od nieruchomości. Wskazał również, że decyzja...
jednak bez takiego orzeczenia, nie można nabyć prawa własności w drodze zasiedzenia. Fakt, że ustawodawca powiązał z posiadaniem samoistnym nieruchomości obowiązki fiskalne (podatek...

II SA/Po 229/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-08

z tytułu użytkowania wieczystego, zaległość [...] zł, na bieżąco naliczane [...] zł. Nadto koszty podatków od nieruchomości wynoszą [...] zł na rok i koszty utrzymania...
%, użytkowanie wieczyste dom i budynek gospodarczy, koszty to podatek od nieruchomości [...] zł za 2016r., działka - plac utwardzony własność - przychód z tytułu najmu [...] zł...

II SA/Bk 564/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-13

podatek od nieruchomości, w tym przez 2 lata od Fundacji, chociaż faktycznie teren ten w większości obejmował las. W ocenie Fundacji, naliczanie i pobieranie przez Gminę...
. W szczególności, o takiej wadzie ww. decyzji nie świadczy okoliczność naliczania i pobierania przez Gminę podatku od nieruchomości, co - zdaniem skarżącej - było bezprawne...

II SA/Po 229/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-25

w wysokości [...] zł miesięcznie, podatku od nieruchomości [...] zł miesięcznie. Ma zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste w wysokości [...]zł i [...]zł rocznie...
i budynek gospodarczy, koszty to podatek od nieruchomości [...] zł za 2016r., działka - plac utwardzony własność - przychód z tytułu najmu [...] zł, podatek od nieruchomości...

II SA/Sz 116/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-21

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie jest podatkiem i wobec tego nie mają do niej zastosowania wyłączenia przewidziane w art. 55 ust. 2-6. Przepisy ustawy...
podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2-6 (art. 55 ust. 1), zaś zwolnienie od opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski...

I OSK 843/11 - Wyrok NSA z 2012-06-01

nr [..]. Starosta zauważył, że P.T. i M.D. w J. na przedmiotową nieruchomość w 2003 r. złożyło deklarację podatkową na podatek od nieruchomości, zatem poprzedni...
powyższego organ I instancji nie uznał faktu zadeklarowania przez wnioskodawców nieruchomości do opodatkowania podatkiem rolnym oraz oświadczenia złożonego do aktu...

II SAB/Wr 59/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-09

własności, ponadto dnia 10 czerwca 2015r. wniosek do Wydziału Podatków i Opłat o podanie adresu do korespondencji płatnika podatku od nieruchomości oraz wniosek do Sądu...
adresu do korespondencji płatnika podatku od nieruchomości. W dniu 8 lipca 2015r. T. L. złożyła wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności...

I SA/Wa 2211/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-21

, decyzję o podatku od nieruchomości oraz ostatni rachunek za gaz w kwocie [...] złotych. Wskazał również, że ponosi następujące opłaty: podatek od nieruchomości - [...] złote...
wskazał, że zdrowie jego matki pogorszyło się. Ponadto przedłożył jedynie rachunki za leki, decyzję o wysokości podatku od nieruchomości oraz ostatni rachunek za gaz w kwocie...

II SAB/Wr 65/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-14

w zakresie ustalenia adresów stron postępowania, jak i spadkobierców do zarządcy nieruchomości, Wydziału Podatków i Opłat w zakresie adresów do korespondencji oraz informacji...
do WPO o podanie adresu do korespondencji płatnika podatku od nieruchomości. W dniu 8 lipca 2015 r. T.L. złożyła wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego...

II SA/Sz 1008/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-16

i Obiektach Budowlanych złożonej na potrzeby podatku od nieruchomości w dniu 10.11.2004 r. przez Skarżącą wynika, że przedmiotowy budynek o powierzchni użytkowej [...] m2...
zawierających informację o budynkach i nieruchomościach sporządzanych na potrzeby podatku od nieruchomości., 12. Końcowo Sąd wskazuje, że z przytaczanego w skardze projektu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100