Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 1945/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

, iż dane osobowe Skarżącego przetwarzane są w celu realizacji zadań jako organu podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. W tym celu Skarżący złożył organowi...
budowlanych celem ustalenia wysokości zobowiązania za rok 2019 w podatku od nieruchomości położonej we [...] przy ul. [...]., W uzasadnieniu wezwania wskazano...

II SAB/Wa 305/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-13

, kserokopie wpłat za poddzierżawę pawilonu, kserokopię decyzji Prezydenta [...] z dnia [...] stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na kwotę...
, choć sporna wysokość czynszu została ustalona na 792,02 zł, więc zaległość z tego tytułu wynosi obecnie 1.894 zł plus odsetki, podatek od nieruchomości w kwocie 20 zł...

II SA/Wa 830/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-21

- [...] zł rocznie oraz jego użytkowanie - paliwo - około [...] zł miesięcznie, podatek od nieruchomości [...] zł rocznie. W nowym formularzu brak jest informacji o posiadanym...
wniosku wynika, iż wnioskodawczyni pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem, posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] m2, i nieruchomość gruntową...

II SA/Wa 517/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

administracyjnej wójta gminy w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego, informacja o wysokości podatku od nieruchomości, wielkość powierzchni...
zobowiązania pieniężnego, informacja o wysokości podatku od nieruchomości, wielkość powierzchni budynków mieszkalnych podlegających opodatkowaniu, wielkość powierzchni gruntów...

II SA/Wa 830/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

samochodu - 499 zł rocznie oraz jego użytkowanie - paliwo - około 200 zł miesięcznie, podatek od nieruchomości 126 zł rocznie. Oświadczyli, że oprócz domu o powierzchni 200 m2...

II SAB/Wa 779/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-08

na działce o wielkości 72 m2., Wnioskodawczyni do stałych kosztów utrzymania zaliczyła: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefony, podatki od nieruchomości, telewizję...

II SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-27

wszczętego postępowania organ ustalił, iż Burmistrz W. wszczął postępowanie podatkowe w związku z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od nieruchomości domków...
. pism informacji w sprawie podatku od nieruchomości lub podania wykazu ww. użytkowników uwzględniającego imię, nazwisko i aktualny adres zamieszkania. Okręgowy Zarząd PZD...

III OW 85/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-22

, a jedynie adresem nieruchomości, nie sposób na podstawie ww. rejestru ustalić podmiotu władającego lub gospodarującego taką nieruchomością. W kwestii zaś ustawy o podatkach...
lub użytkownika nieruchomości położonej w [...]., W uzasadnieniu Starosta [...] wyjaśnił, że w dniu 20 listopada 2020 r. wpłynęło do niego pismo Burmistrza Miasta...

II SAB/Wa 305/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-29

wpłat za poddzierżawę pawilonu, kserokopię decyzji Prezydenta [...] z dnia [...] stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na kwotę [...] zł...
wysokość czynszu została ustalona na [...] zł, więc zaległość z tego tytułu wynosi obecnie [...] zł plus odsetki, podatek od nieruchomości w kwocie [...] zł miesięcznie...

II SAB/Wa 602/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-11

[...] zł. A. S. zaznaczyła, że rodzina ponosi miesięczne koszty utrzymania w wysokości [...] zł (opłaty za energie elektryczną), podatek od nieruchomości [...] zł, opłaty...
. Wnioskodawczyni ujawniła, ze posiada majątek w postaci nieruchomości stanowiącej własność synów - udział po [...] w budynku mieszkalnym o powierzchni [...] m2, wybudowanym...
1   Następne >   +2   4