Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

I SO/Łd 2/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-06

w wysokości 500 zł, z tytułu podatku od spadku i od 'zasiedzenia' oraz podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.744 zł, a ponadto z tytułu opłat za media w wysokości 350...
od spadku i od 'zasiedzenia' oraz podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.744 zł, a ponadto z tytułu opłat za media w wysokości 350 zł, zobowiązania wobec adwokata z tytułu...

I SO/Łd 12/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-08

zobowiązania w podatku od towarów i usług za luty 2008 roku., We wniosku tym skarżąca podała, że przedmiotem działalności Spółki jest najem i zarządzanie nieruchomościami...
telekomunikacyjne, podatki od nieruchomości, niezbędne naprawy, bieżące wynagrodzenie pomocy księgowej i doradczej pokryte zostały z pożyczek wspólnika (R. R.). Drugi...

I SO/Łd 11/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-08

, jak usługi telekomunikacyjne, podatki od nieruchomości, niezbędne naprawy, bieżące wynagrodzenie pomocy księgowej i doradczej pokryte zostały z pożyczek wspólnika (R. R.). Drugi...
tych środków są pożyczki wspólnika oraz stały przychód z czynszu miesięcznego w kwocie 500 zł netto. Niektóre konieczne wydatki, jak podatek od nieruchomości i wynagrodzenie...

I SO/Łd 1/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-12

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 stycznia 2018 roku nr 0113-KDIPT2-2.4011.378.2017.1.A.Cz. w przedmiocie wykładni art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym...
oraz przebieg tego postępowania., Oświadczyła, że otrzymała w spadku po matce nieruchomości, które stanowiły własność jej matki przez okres dłuższy niż 5 lat...

II SO/Łd 5/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-22

od nieruchomości w wysokości 35 zł i podatek gruntowy w wysokości 158 zł., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Zgodnie z treścią art. 243 §1 ustawy z dnia 30...
mieszkania o powierzchni 32,80 m², innych nieruchomości nie posiadają. Z zestawienia wydatków wynika, iż z osiąganych dochodów pokrywają co miesiąc składkę...

III SO/Łd 10/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-29

Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2005 r. zarządza...

III SO/Łd 10/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-05

. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej w podatku...
od nieruchomości za 2005 r. (k. 13-15)., Pismem z dnia 26 sierpnia 2008 r. D. A. złożyła zażalenie na powołane zarządzenie z dnia 29 lipca 2008 r. (k. 21-24). Zarządzeniem...

III SO/Łd 9/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-29

Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2005 r. zarządza: pozostawić...

III SO/Łd 9/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-05

. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości...

II SO/Łd 127/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-12-08

o wartości przekraczającej kwotę 3000 euro. Oświadczył, iż miesięcznie 300 zł wydaje na opał, 50 zł na podatek od nieruchomości, 210 zł na wyżywienie, 60 zł na energię, 30 zł...
1   Następne >   +2   4