Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 1049/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-21

o przyznanie pomocy, w tym wniosek o przyznanie zasiłku celowego na opłacenie rachunku za energię elektryczną, opłaty za odpady komunalne, podatku od nieruchomości oraz gaz...
, dalej jako u.p.s.), odmówił przyznania wnioskodawcy zasiłku celowego na opłacenie podatku od nieruchomości, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOAP...

II SA/Po 611/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-23

J. K. przyznania zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego na opłacenie zaległości za podatek od nieruchomości za III i IV kwartał 2015 r., a także zasiłku...
grudnia 2015 r. J. K. zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy w spłacie zadłużenia powstałego w zapłacie podatku od nieruchomości za II i IV kwartał...

IV SA/Po 401/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-14

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1406) odmówił I. W. zwany dalej 'skarżącym'() przyznania zasiłku celowego na opłacenie podatku od nieruchomości...
[...] czerwca 2015 r. o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego na opłacenie rachunku za energię elektryczną, opłacenie podatku od nieruchomości, opłaty za odpady komunalne, gaz...

II SA/Po 82/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-09-16

. 2-8)., Pismem z dnia [...] grudnia 2001r. Skarżący wniósł ' o wyjaśnienie sprawy' odmowy umorzenia [...] i [...] raty podatku od nieruchomości za 2001r. Pismem sądowym...
' z dnia [...] listopada 2001r. na decyzję SKO wkradł się błąd, gdyż jego wolą było zaskarżyć odmowę umorzenia podatku od nieruchomości a nie zasiłku celowego; odpis decyzji...

II SA/Rz 396/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-07-08

oraz pokrycie kosztów zakupu maści leczniczych dla dziecka i odmowie przyznania zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie zaległości za wodę oraz podatek od nieruchomości za II...
zadłużenia /w opłatach za wodę, podatku od nieruchomości/. W czasie wywiadu przedłożył fakturę za leki na kwotę 31,14 zł. Wskazując na przepisy art. 2 ust. 4 oraz art. 32 ust...

IV SA/Wr 245/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-07

., w sprawie opłaty prolongacyjnej w tytułu rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, z której wynika, że liczba rat wynosi 36, a ostatnia rata podatku upływa z dniem 31 maja...
, która wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej i jest osobą bezrobotną. Z nadesłanych dwóch decyzji w sprawie podatku od nieruchomości wynika, że podatek d nieruchomości...

IV SAB/Wr 124/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-11

dorywczych w kwocie około [...] zł miesięcznie. W rubryce zobowiązania i stałe wydatki podał zaś jedynie, że podatek od nieruchomości wynosi 50 zł rocznie. Wyjaśnił, że wnosi...
elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne) wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, zeznania podatkowego...

II SA/Rz 393/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-07-08

z przeznaczeniem na opłacenie zaległości za wodę, gaz, podatek od nieruchomości oraz zakup żywności, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. W. W wyniku...
jego rozpoznania wydane zostały dwie decyzje - jedną przyznano zasiłek celowy w wysokości 379,97 zł na dofinansowanie do bieżących opłat za gaz i podatek od nieruchomości oraz zakup...

IV SAB/Wr 124/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

zaś jedynie, że podatek od nieruchomości wynosi 50 zł rocznie. Wyjaśnił, że wnosi o ustanowienie adwokata w celu sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia Sądu odrzucającego...
; dowodów potwierdzających wysokość wydatków związanych z utrzymaniem (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizję, podatek od nieruchomości, czynsz...

III SA/Gd 63/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-21

za lokal użytkowy przy ul. J. [...] - 700 zł, opłaty za dom: wodę, prąd, gaz, ogrzewanie, TV, śmieci - 1325 zł, ubezpieczenie majątku - 79 zł, podatek od nieruchomości...
kwadratowy, która wynosi [...] zł;, - decyzję w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2018 na kwotę 531 zł;, - oświadczenie o korzystaniu w okresie ostatnich sześciu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100