Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 766/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-30

, podatek od nieruchomości - 6 zł, ogrzewanie we własnym zakresie (węgiel i drzewo) - ok. 200 zł, co stanowi łącznie ok. 500 zł., Mając powyższe na względzie zważono...
- 55 zł, śmieci - 30 zł, podatek od nieruchomości - 6 zł, ogrzewanie we własnym zakresie (węgiel i drzewo) - ok. 200 zł)., W ocenie referendarza sądowego, mając na względzie...

II SA/Wa 2021/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-18

z pomocy chirurga, okulisty, psychiatry i psychologa. Systematycznie przyjmuje leki. Skarżąca wskazała, że nie ma żadnych nieruchomości ani ruchomości o wartości powyżej...
się z zasiłku stałego w wysokości 514 zł. Jako zobowiązania i stałe wydatki skarżąca wymieniła: prąd 70 zł, gaz 42 zł, węgiel 125 zł, wywóz śmieci 8 zł, podatek...

II SO/Wa 33/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-29

za wodę, energię elektryczną, wywóz śmieci, zakup butli z gazem, podatek od nieruchomości - łącznie około 300 zł miesięcznie, zakup opału na zimę - 4.000 zł rocznie...
- w wysokości 952 zł oraz emerytura jej męża - w kwocie 980 zł. Nadto oświadczyła, że posiada dom o powierzchni 80 m2, mieszkanie o powierzchni 42 m2 oraz nieruchomość rolną...

II SA/Wa 608/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-25

- około 400 zł rocznie, podatek od nieruchomości - około 120 zł na kwartał., Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:, Należy stwierdzić, że w niniejszej...

II SA/Wa 960/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-05

męża w PZU - 41,40 zł oraz składek na KRUS - około 300 zł kwartalnie oraz opłaty za podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodu (inne opłaty związane z samochodem...
)., Skarżąca oświadczyła również, że posiada dom o powierzchni 108 m2 oraz nieruchomość rolną - 2,46 ha przeliczeniowego, a ponadto nie ma żadnego majatku., Mając...

I OSK 3774/18 - Wyrok NSA z 2018-12-28

obciążenia domowego budżetu to: prąd - 50 zł, woda - 40 zł, ścieki - 25 zł, śmieci - 13 zł, podatek o nieruchomości (kwartalnie) - 120 zł, leki - 230 zł. Posiadane środki...
finansowej ani pracy socjalnej. Stałe miesięczne obciążenia budżetu wynoszą ok. 647 zł (opał -170 zł, podatek od nieruchomości - 40 zł, energia elektryczna - 50 zł, gaz - 40...

II SO/Wa 26/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-01

za energię elektryczną - 64 zł, opłaty za media - 90 zł, spłatę rat kredytu - 128 zł, wydatki na leki - 100 zł, podatek od nieruchomości 240 zł oraz zakup węgla - 120 zł...

II SO/Wa 27/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-13

elektryczną - 100 zł, wywóz śmieci - 30 zł, wodę - 150 zł, podatek od nieruchomości - 78 zł, a także koszty zakupu leków w wysokości około 200 zł miesięcznie. Podniósł...

II SA/Wa 1554/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-21

, opłaty za wodę - 53,92 zł, podatek od nieruchomości - 47 zł rocznie., Do wniosku zostały dołączone kserokopie dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i zdrowotnej...

II SA/Wa 1120/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-08

, opłaty za gaz - 50 zł, opłaty za energię elektryczną - 250 zł, media - 100 zł, wywóz śmieci - 50 zł, ogrzewanie - 300 zł, podatek od nieruchomości - 40 zł, ubezpieczenie...
1   Następne >   +2   5