Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 570/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-26

poniesione z tytułu: 1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane...
14,46 zł. na którą składają się następujące pozycje: wpłata na działalność społ. i kulturalną ( 2,16 zł), podatek od nieruchomości + gruntowy ( 3,67 zł.), opłata za wieczyste...

III SA/Łd 573/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-05-15

mieszkaniowych, takich jak: domofon 1,50zł, fundusz termomodernizacyjny 63,63zł, obowiązkowe ubezpieczenia, podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie...
mieszkaniowego z uwzględnieniem wydatków na domofon 1,50zł, fundusz termomodernizacyjny 63,63zł, podatek od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie, kosztów energii...

IV SA/Po 710/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-06-08

i dodatkowo wyjaśniło, że podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu będące m.in. częścią składową kosztów eksploatacji nie były ujęty w kwocie wydatków...
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu opłaca także podatek od nieruchomości, ubezpieczenie lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, a jeśli tak, to czy zawarte...

IV SA/Gl 352/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-04

spółdzielni mieszkaniowej należności z tytułu podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu, eksploatacji mienia do wspólnego korzystania, działalności...
przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego - podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste i koszty...

III SA/Łd 279/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-04-04

wydatki na fundusz termomodernizacyjny - 63,63 zł, domofon - 1,50 zł oraz wydatki na ubezpieczenie, podatek od nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste. Nadto...
ryczałtu na zakup opału. Wydatkami takimi nie są wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za gaz przewodowy...

III SA/Łd 721/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-04-05

i remontów , z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. W ocenie organu wpłata na fundusz termomodernizacyjny...
, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i wobec tego, że nie wyłączono tam kwoty funduszu termomodernizacyjnego, to należy ją uwzględnić...

IV SAB/Wr 56/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-21

związanych z utrzymaniem (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, alimenty, raty kredytów i pożyczek i inne) wraz...
ze wskazaniem źródeł ich finansowania, zeznania podatkowego za 2016 r. wnioskodawcy i małżonka, ostatniej decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku...

III SA/Łd 333/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-07-04

, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału. Wydatkami takimi nie są wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste...
i fundusz termomodernizacyjny - 63,63 zł, koszty ubezpieczenia, podatku od nieruchomości, wieczyste użytkowania gruntów i 100% kosztów mieszkaniowych. Organy...

III SA/Łd 332/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-07-04

obliczania ryczałtu na zakup opału. Wydatkami takimi nie są wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za gaz...
mieszkaniowego winny zostać uwzględnione wydatki na domofon - 1,30 zł i fundusz termomodenizacyjny - 50,90 zł, koszty ubezpieczenia, podatku od nieruchomości, wieczyste...

III SA/Kr 479/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-06

nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste...
z tytułu:, 1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,, 2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczanedo lokalu...
1   Następne >   +2   +5   +10   52