Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

SA/Rz 340/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-06-24

w sprawie prowadzonego przez Urząd Skarbowy postępowania egzekucyjnego w stosunku do Z. J. z tytułu zaległości podatkowej I, II i III raty podatku od nieruchomości za 1995r...
. w kwocie 1259,60zł, IV raty podatku od nieruchomości za 1995r. i I i II raty za 1996r. w kwocie 1511,30zł oraz III i IV raty podatku od nieruchomości za 1996r. i I i II raty...

IV SA/Wa 3118/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-01

: woda - 20 zł miesięcznie, prąd 164 zł miesięcznie, opłata za śmieci 26 zł miesięcznie, podatek od nieruchomości 32 zł kwartał, składki na KRUS 262 zł miesięcznie...
przez ARiMR, nadesłania kopii decyzji właściwego organu administracji określającej wysokość zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego...

IV SA/Wa 3117/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-01

zł miesięcznie, prąd 164 zł miesięcznie, opłata za śmieci 26 zł miesięcznie, podatek od nieruchomości 32 zł kwartał, składki na KRUS 262 zł miesięcznie., W wykonaniu...
, nadesłania kopii decyzji właściwego organu administracji określającej wysokość zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok...

VII SA/Wa 1740/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-18

, opłaty, czynsz, podatek od nieruchomości itp.), jeśli tak należało je wyszczególnić i podać ich wysokość, a jeśli nie należało wskazać, kto je ponosi i w jakiej...
.: na podatek od nieruchomości, opłatę za gaz, wodę, prąd, telefon, opłatę za lekcję wnuczki, leki, sprzęt rehabilitacyjny. Przedłożyła m.in. kserokopię rachunków za gaz z dnia...

I SA/Łd 2092/02 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-01-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie postępowania egzekucyjnego w przedmiocie zaległości w podatku od nieruchomości za lata 1994-2001 1...

II SA/Gl 500/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-19

, że rachunek z prąd wynosi 40 zł, opłata za opróżnienie szamba to 150 zł, zakup węgla - 1600 zł, a podatek od nieruchomości to 100 zł., Pismem z dnia 18 lipca 2016 r...
skarżąca nadesłała kopie rachunków za energię elektryczną, dostawy wody, odbiór odpadów, dowodu uiszczenia podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste...

VII SA/Wa 590/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-21

go na jej utrzymanie. Córka się uczy. Wnioskodawca dodał, że to co mu zostaje przekazuje córce., Stałe miesięcznie wydatki gospodarstwa domowego to podatek za nieruchomość, prąd, woda...
, iż ponosi koszt podatku od nieruchomości, jednakże nie wskazał posiadania żadnej nieruchomości. Sądowi jest wiadomo z urzędu, że skarżący jest właścicielem gospodarstwa...

II SA/Gl 500/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-06

ani też podatku od nieruchomości, które nie maja charakteru stałego (comiesięcznego). W najmniejszym stopniu nie uprawdopodobniono wysokości kosztów zakupu opału, stąd...
, której pomaga na co dzień. Strona zaznaczyła, że nie posiada żadnego majątku, w tym nieruchomości, oszczędności lub przedmiotów o wartości przekraczającej 5.000 zł. Zaznaczyła...

II SA/Sz 1490/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-11

- [...] zł, telewizja - [...] zł, drzewo na opał - ok. [...] zł rocznie, dzierżawa szamba - [...] zł rocznie, wywóz szamba - [...] zł, podatek od nieruchomości - [...] zł...
kształtują się na poziomie ok. [...] zł, tj.: prąd - [...] zł, wywóz nieczystości - [...] zł, TV - [...] zł, opał - [...] zł, dzierżawa i wywóz szamba - [...] zł, podatek...

II SA/Sz 403/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-09-26

od nieruchomości za rok [...] ustalającą podatek od nieruchomości w kwocie [...] zł za budynki mieszkalne o powierzchni [...] , budynki pozostałe [...] oraz grunty pozostałe...
[...] i [...] ., W wykonaniu zobowiązania starszego referendarza sądowego do nadesłania dokumentów potwierdzających opisaną sytuację, skarżący nadesłał decyzję w sprawie wymiaru podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   40