Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GSK 186/07 - Wyrok NSA z 2007-10-18

, że budynek jest dopuszczony do użytkowania, albowiem opłaca za niego podatek od nieruchomości. Ponadto zawarł z Gminą B. P. umowę na świadczenie usług hotelowych w tym obiekcie...

II SA/Lu 724/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-30

udzielonej z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. Uchwałą z dnia 23 grudnia 2015 r., Nr 363/XIII/2015...
, który jest mieszkańcem danej gminy lub jest z tą gminą związany prawnie w inny sposób (np. jest właścicielem nieruchomości położonej na terenie gminy). Stąd też pozbawione podstaw...