Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

III SA/Po 619/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-11-28

, w których wpisano kwoty podatku od nieruchomości a nie składek na FUSR. W potwierdzeniach wpłat w 1985r. rubryka FUSR jest pusta., Dokumenty załączone przez skarżącego...
na ubezpieczenie społeczne rolników od 1981r. do 1993r. za nieruchomość położoną w D. na ul. [...]. Podał, że zaświadczenie jest mu potrzebne do celów emerytalnych...

III SA/Gl 326/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-11

dla nieruchomości w obrębie prywatnym dla województwa [...], który w 2017 r. wynosi [...] zł). Organ wskazał, że z oświadczeń strony wynika, że nie ponosi kosztów zwykłych opłat...
związanych z prowadzeniem domu oraz gospodarstwa (reguluje jedynie opłaty dotyczące podatku rolnego), ponieważ całość kosztów ponoszona jest przez 'osobę trzecią...