Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

III SA/Gl 326/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-11

dla nieruchomości w obrębie prywatnym dla województwa [...], który w 2017 r. wynosi [...] zł). Organ wskazał, że z oświadczeń strony wynika, że nie ponosi kosztów zwykłych opłat...
związanych z prowadzeniem domu oraz gospodarstwa (reguluje jedynie opłaty dotyczące podatku rolnego), ponieważ całość kosztów ponoszona jest przez 'osobę trzecią...