Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 706/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

. Przedmiotem umowy było dostarczenie za potwierdzeniem odbioru nakazów płatniczych oraz decyzji na podatek od nieruchomości na rok 2015 i 2016 w miejscowości K., otrzymanych...
rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości. Organ nadzoru wskazał, że podstawy do zawarcia powołanych wyżej umów zlecenia nie stanowiła uchwała Rady Miejskiej S...

III SA/Wr 705/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

na podatek od nieruchomości na rok 2013, 2014, 2015 i 2016 w miejscowościach B. i U., otrzymanych od zleceniodawcy. Wojewoda zauważył, że poza sprawowaniem przez radnego...
od listopada 2014 r. mandatu radnego, jest on równocześnie sołtysem wsi B., a także inkasentem podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości. Organ nadzoru wskazał...

III SA/Wr 704/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

. Przedmiotem umowy było dostarczenie za potwierdzeniem odbioru nakazów płatniczych oraz decyzji na podatek od nieruchomości na rok 2015 i 2016 w miejscowości B., otrzymanych...
, podatku leśnego i podatku od nieruchomości. Organ nadzoru wskazał, że podstawy do zawarcia powołanych wyżej umów zlecenia nie stanowiła uchwała Rady Miejskiej S...

III SA/Wr 48/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-16

powołania stałej Komisji Rady Gminy w J. W. oraz ustalenia składu osobowego i określenia stawek podatków od nieruchomości. Sam fakt tożsamości skarżącego i organu...
zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej odpowiada prawu oraz nie będą miały one dla jej rozstrzygnięcia mocy wiążącej., Z uwagi na powyższe...

III SA/Gl 672/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-02

podatek od nieruchomości w S., ale wspomniane czynności nie przesądzają (podobnie jak wpis do rejestru wyborców) o zamieszkiwaniu na terenie Gminy., W dalszym motywach...
się w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miasta S. oraz opłaca podatek od nieruchomości w Urzędzie Miejskim w S.. Zauważył nadto, że Radny podał...

II OSK 544/18 - Wyrok NSA z 2018-05-08

na podatek od nieruchomości na rok 2015 i 2016 w miejscowości K. Wojewoda zauważył, że poza sprawowaniem przez radną od listopada 2014 r. mandatu radnego, jest ona równocześnie...
sołtysem wsi K., a także inkasentem podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości. Organ nadzoru wskazał, że podstawy do zawarcia powołanych wyżej umów...

II OSK 543/18 - Wyrok NSA z 2018-05-08

oraz decyzji na podatek od nieruchomości na rok 2015 i 2016 w miejscowości B. Wojewoda zauważył, że poza sprawowaniem przez radnego od listopada 2014 r. mandatu radnego...
, jest on równocześnie sołtysem wsi B., a także inkasentem podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości. Organ nadzoru wskazał, że podstawy do zawarcia powołanych wyżej...

II OSK 542/18 - Wyrok NSA z 2018-05-08

oraz decyzji na podatek od nieruchomości na rok 2015 i 2016 w miejscowości B. i U. Wojewoda zauważył, że poza sprawowaniem przez radnego od listopada 2014 r. mandatu radnego...
, jest on równocześnie sołtysem wsi B., a także inkasentem podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości. Organ nadzoru wskazał, że podstawy do zawarcia...

II SA/Sz 244/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-20

podatku od nieruchomości IN-1 stanowiącą załącznik do uchwały Nr XVI/105/07 oraz o wskazanie czy organ podatkowy - w analizowanym stanie faktycznym Wójt Gminy R. - ustalił...
, w oparciu o przepis art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w drodze decyzji wysokość podatku od ww. nieruchomości i czy przedsiębiorca, który obowiązany...

II SA/Go 143/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-05-07

i obiektach budowlanych identyfikator [...] z dnia [...] grudnia 2018 r.,, 7. decyzja ustalająca podatek od nieruchomości z dnia [...] stycznia 2019 r., wraz z potwierdzeniem...
zamieszkania wskazywał ul. [...];, 8. decyzja ustalająca podatek od nieruchomości z dnia [...] stycznia 2019 r., została przesłana na adres ul. [...] i pod tym adresem...
1   Następne >   +2   +5   +10   23