Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 772/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

. jest współwłaścicielem domu rodzinnego i załączył kserokopię aktu notarialnego. 'W okresie zatrudnienia za granicą przyjeżdżał do Polski, cały czas płacił podatek od nieruchomości...
płacił podatek od nieruchomości od działek, których jest właścicielem' wyjaśnił, że zgodnie z art. 3 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

IV SA/Wr 215/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-13

, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2015r. i 2016 r. skarżącego i żony...
organów pomocy społecznej przyznające te świadczenia), ostatnia decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego adresowana do skarżącego i żony...

IV SA/Wr 616/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2016 r. wnioskodawcy, małżonka i domowników, ostatniej decyzji w sprawie...
wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać rocznik i markę), wyjaśnienia do kogo należy tytuł prawny...

IV SA/Wr 822/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-07

, telewizja, podatek od nieruchomości, dojazdy do szkoły, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne); zeznania podatkowego za 2016 r. wnioskodawcy i osób pozostających...
we wspólnym gospodarstwie domowym ([...]); ostatnia decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego adresowana do skarżącego, dokumenty potwierdzające...

IV SA/Wr 364/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-20

od nieruchomości, z której wynika, że kwartale raty podatku wynoszą odpowiednio 55 zł, 55 zł, 55 zł i 56 zł. Skarżący wskazał ponadto, że wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: gaz...
292 zł, prąd 112,43 zł, telewizja 50.08 zł, telefon 45,08 zł i 34,83 zł, wywóz nieczystości 44 zł i podatek od nieruchomości w przeliczeniu na jeden miesiąc 18,33 zł...

IV SA/Wr 272/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-29

miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem rodziny (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów...
i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2016 r. wnioskodawcy, małżonka i domowników, ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego...

IV SA/Wr 273/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-29

, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2016 r. wnioskodawcy...
, małżonka i domowników, ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać...

IV SA/Wr 274/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-29

za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2016 r...
. wnioskodawcy, małżonka i domowników, ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać...

IV SA/Wr 272/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-24

, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2016 r. wnioskodawcy, małżonka i domowników...
, ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać rocznik i markę...

IV SA/Wr 274/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-24

potwierdzających wysokość miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem rodziny (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości...
od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać rocznik i markę), wyjaśnienia do kogo należy tytuł prawny do lokalu w którym skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   31