Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 164/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-26

do art. 2 pkt 1 tego dekretu od państwowego podatku gruntowego wolne były m.in. grunty podlegające państwowemu podatkowi od nieruchomości. Z kolei podatkowi...
do art. 1 ust. 1 pkt A dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości (Dz.U. Nr 3, poz. 14). Plan z [...] r. poszczególne grunty...

I OSK 3329/15 - Wyrok NSA z 2018-02-20

były m.in. grunty podlegające państwowemu podatkowi od nieruchomości. Z kolei podatkowi od nieruchomości w gminach miejskich podlegały wszelkiego rodzaju nieruchomości...
1936 r. o podatku od nieruchomości (Dz.U. Nr 3, poz. 14). Plan z 1936/1937 r. poszczególne grunty w miasteczku S. klasyfikuje bądź jako podlegające podatkowi gruntowemu...

II SA/Gl 901/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-19

i nie zaniechano też poboru podatku od nieruchomości., Zaskarżoną decyzją podjętą z up. Wojewody [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa orzeczono o uchyleniu decyzji...
podniósł też, że do tej pory od nieruchomości pobierany jest podatek., Organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi z przyczyn wskazanych w motywach zaskarżonej decyzji...

I OSK 1215/15 - Wyrok NSA z 2017-03-03

instancji: a) postanowień dekretu Prezydenta RP z dnia 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości, zgodnie z których w art. 1 B. 'podatkowi od nieruchomości w gminach...
. 115 ha. W stosunku do pozostałej części wniosku organ przyją, że część nieruchomości określona we wniosku jako zespół dworsko - parkowy odpowiadający działce...

I SA/Wa 493/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-21

posiadacze samoistni wskazali, że nieruchomości nabyli w dobrej wierze i do dnia dzisiejszego płacą za nie podatki, stąd zaskarżona decyzja jest dla nich bardzo krzywdząca...
, czy zamieszkiwania na wskazanych gruntach, jak również opłacania podatków od nieruchomości, nie spowodował powstania po ich stronie interesu prawnego. Interesu prawnego...

II SA/Gd 582/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-07

. Wskazał on, że budynek mieszkalny jako wyodrębniona nieruchomość w C. przy ul. O. 145 był w posiadaniu rodziny i zamieszkały do 2010 r., opłacany był też podatek...
. Skarżący wyjaśnił, że dom mieszkalny był nadal w posiadaniu rodziny do 2013 r., co potwierdza opłacany podatek od nieruchomości. Rodzina zamieszkiwała na terenie...

II SA/Gl 417/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-18

byli współwłaścicielami w/w nieruchomości w dniu wydania decyzji Wojewody Ś. z [...] r. regulującej jej stan prawny. Ponadto podnieśli, iż do końca roku [...] płacili podatki...
Wojewody Ś. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za udział w nieruchomości zajętej pod drogę publiczną oddala skargę. W dniu...

I SA/Wa 3110/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-17

[...] fakt, iż od nieruchomości odprowadzany był podatek rolny., Ze skargami na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu...
nieruchomości stanowiących własność [...] a położonych na terenie [...]., Wydane w sprawie decyzje Wojewody [...] z dnia [...] marca 1996 r. i z dnia [...] marca 1997 r...

I SA/Wa 1669/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-28

za energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów stałych lub płynnych, podatek od nieruchomości, opłatę za telefon, itp.). Zwrócono się do wnioskodawczyni z pytaniem czy jedynym...
i płynnych przeznacza kwotę [...] zł miesięcznie, na ubezpieczenie budynku i podatek od nieruchomości kwotę [...] zł rocznie, na opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy...

IV SAB/Wa 59/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-09

podatek. Nieruchomość rolna nie jest użytkowana, ani dzierżawiona,, 3. skarżąca jest współwłaścicielką budynków gospodarczych o powierzchni 180 m2 oraz domu o powierzchni...
jest świadczenie rentowe w miesięcznej wysokości 797,82 zł netto,, 2. M. B. jest właścicielką nieruchomości rolnej o powierzchni 6,18 ha. Płaci z tego tytułu należny...
1   Następne >   +2   +5   +10   62