Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OW 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

określające rodzaj podatku odprowadzanego od danej nieruchomości. Wójt potwierdza oświadczenia rolników o prowadzeniu gospodarstwa rolnego na gruntach rolnych danej gminy...
. Charakter rolny nieruchomości potwierdza fakt wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz coroczne decyzje o opodatkowaniu tej nieruchomości podatkiem rolnym. Uznał...

IV SAB/Wa 176/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

oszczędności, nieruchomości, wartościowych przedmiotów. Zobowiązania i stałe wydatki miesięczne skarżącego to: podatek od nieruchomości, opłaty bieżące (woda, wywóz szamba...
, majątku i dochodach, iż skarżący mieszka w wynajętym domu ale nie opłaca czynsz); d) oświadczenia wyjaśniającego za jaką nieruchomość skarżący płaci podatek od nieruchomości...

IV SA/Wa 383/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

i Modernizacji Rolnictwa; kopii decyzji właściwego organu administracji określających łączną wysokość zobowiązań skarżącej i jej męża z tytułu podatku od nieruchomości/podatku...
podatku od nieruchomości i podatku rolnego (w sumie za 2017r.: 183,00 zł), wyciągi z rachunku bankowego E. P.w Banku [...] w W. za okresy: od 1 grudnia do 31 grudnia 2016r...

IV SA/Po 304/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-20

w W. jest następcą prawnym' oraz że wraz z żoną A. użytkuje nieruchomość nr [...]. Wskazał także, że do dzisiaj płaci podatki od nieruchomości za należącą do jego matki...
na działce nr [...], płacenia za tą nieruchomość podatków oraz faktu wychowywania się w tym domu. Okoliczności zamieszkiwania przedmiotowej nieruchomości przez wiele lat...

II SA/Gd 565/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-02-07

wymiaru podatku od nieruchomości za lata 1996 - 2001., Starosta rozpatrując opisane wyżej wnioski decyzją z dnia 7 sierpnia 2000 r., na podstawie art. 118 ust 2a i 4...
dokumentów potwierdzających użytkowanie przez kogokolwiek czy opłacanie podatku od nieruchomości za działkę nr [...]., W dalszej części uzasadnienia zawarto wywody dotyczące...

II SA/Kr 562/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-24

wydawania aktu własności ziemi był samoistnym posiadaczem nieruchomości objętej aktem, był osoba pełnoletnią i płacił podatki od nieruchomości, a jego matka A. T...
. pobierała świadczenie rentowe na dzieci i nie uiszczała podatków od nieruchomości., Skarżący wniósł o zmianę postanowienia poprzez wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia...

IV SA/Wa 2121/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-29

na studiującą córkę (900 zł - w odrębnym zestawieniu skarżąca wskazała kwotę 1.263 zł wydatków związanych ze studiowaniem córki), podatek od nieruchomości (58 zł), zakup...
zaliczyć koszty zakupu węgla, dokonaną w dniu 15 października 2014 r. płatność w kwocie 556,11 zł na rzecz [...] S.A., czy należności z tytułu podatku od nieruchomości za okres...

IV SO/Wa 61/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-01

miesięcznie);, 3. zakup węgla (850 zł rocznie);, 4. wywóz nieczystości (około 600 zł rocznie);, 5. wywóz śmieci (160 zł miesięcznie);, 6. podatki od nieruchomości (594 zł...
[...] z dnia [...] stycznia 2015 r. w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2015;, 5...

IV SO/Wa 61/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-30

węgla (850 zł rocznie);, 4. wywóz nieczystości (około 600 zł rocznie);, 5. wywóz śmieci (160 zł miesięcznie);, 6. podatki od nieruchomości (594 zł rocznie);, 7...
pieniężnego z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2015;, 5. postanowienia Wójta Gminy K. z [...] grudnia 2015 r. o zaliczeniu wpłaty w wysokości 347,60...

IV SA/Wa 3880/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-28

SA/Wa 118/12; 4) kopii decyzji określających łączną wysokość zobowiązań A. W. z tytułu podatku od nieruchomości (podatku rolnego, podatku leśnego) za 2016 rok; 5...
darowizny z dnia [...] września 2015 r. (Rep. [...] nr [...]), na podstawie której skarżący darował córkom nieruchomości o łącznej powierzchni 6,31 ha wraz ze znajdującymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   95