Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Wr 144/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-16

, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne); zeznania podatkowego za 2015 r. i 2016 r. wnioskodawcy i zeznania podatkowego...
i podatku od nieruchomości adresowana do rodziców; informacji o posiadanych środkach transportu wnioskodawcy i rodziców (należało podać markę, rocznik i wartość); dokumentów...

IV SA/Wr 231/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-31

potwierdzających wysokość miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem rodziny (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości...
podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać rocznik i markę), kopie umowy wynajmu mieszkania., Pismo...

IV SA/Wr 280/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-17

, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne) wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, zeznania podatkowego...
za 2016 r., ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wyjaśnienia z jakiego tytułu skarżąca jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego...

IV SA/Wr 281/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-17

elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne) wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, zeznania...
podatkowego za 2016 r., ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wyjaśnienia z jakiego tytułu skarżąca jest zgłoszona do ubezpieczenia...

IV SA/Wr 477/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-25

, podatek od nieruchomości, czynsz najmu, alimenty, raty kredytów i pożyczek, bilety i inne), zeznania podatkowego za 2016 r. wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym...
roku akademickim skarżący będzie składał wniosek o stypendium, ostatnia decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego adresowana do skarżącego...

II SA/Op 15/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-28

podatku rolnego z dnia 12 lutego 2008 r. na kwotę 72 zł rocznie, decyzję o wymiarze podatku od nieruchomości z dnia 12 lutego 2008 r. na kwotę 179 zł rocznie, kopię...
elektryczna, 6 zł miesięcznie podatek rolny, 15 zł podatek od nieruchomości, 497 zł gaz), z kwotą dochodu, referendarz ocenił, że skarżący spełnia przesłanki przyznania...

II SO/Wa 30/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-23

, z odsetkami i innymi kosztami w łącznej wysokości 14.441,34 zł oraz niespłacone koszty egzekucyjne w kwocie 2.058,98 zł, Wskazał, że posiada nieruchomość rolną o powierzchni...
2,4000 ha fizycznych, która jest częściowo wykorzystywana rolniczo. Natomiast nie posiada innego majątku, przedmiotów wartościowych ani oszczędności. Podał, że podatek...

IV SA/Wr 280/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-15

od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne) wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, zeznania podatkowego za 2016 r., ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku...
od nieruchomości i podatku rolnego, wyjaśnienia z jakiego tytułu skarżąca jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego (dane te należało udokumentować), wyjaśnienia jaki...

IV SA/Wr 281/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-15

, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne) wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, zeznania podatkowego za 2016 r., ostatniej decyzji...
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wyjaśnienia z jakiego tytułu skarżąca jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego (dane te należało...

IV SO/Wr 8/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-05

gospodarstwie domowym, ostatnia decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego adresowana do wnioskodawcy, dokumenty potwierdzające ewentualne zajęcie...
, dowodów potwierdzających wysokość miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem rodziny (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek...
1   Następne >   +2   +5   +10   15