Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 2512/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-06

wydawane jest w ramach postępowania podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają...
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), od podatku od nieruchomości zwalnia się grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem...

VII SA/Wa 334/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-21

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1170; dalej: 'u.o.p.o.l.'), zgodnie z którym zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków...
zwolnienia nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków od podatku od nieruchomości jest zatem fakt jej utrzymania i konserwacji zgodnie z u.o.z. Regulacja ta nakłada...

VII SA/Wa 1985/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-27

pomocy poprzez podanie:, - jakie ponosi z małżonką miesięczne koszty związane z utrzymaniem domu (opłaty za gaz, energię, telefon, podatek od nieruchomości itp.) należało...
odpadów śmieci 302,00 złotych, remonty 300,00 złotych, opłatę za telefony 100,00 złotych, abonament i internet 159,80 złotych, podatek od nieruchomości ok. 100,00 złotych...

VII SA/Wa 1985/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-24

za gaz, energię, telefon, podatek od nieruchomości itp.) należało je wyszczególnić i podać ich wysokość,, - orientacyjnie wysokości kwoty pieniężnej jaką przeznacza z mężem...
, wywóz odpadów śmieci 302,00 złotych, remonty 300,00 złotych, opłatę za telefony 100,00 złotych, abonament i internet 159,80 złotych, podatek od nieruchomości ok. 100,00...

VII SA/Wa 2938/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-20

'), przewidującym zwolnienie od podatku od nieruchomości w przypadku gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji...
konserwatora zabytków z wnioskiem o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 217 k.p.a. jest więc znacząca. Skarżąca ubiega się bowiem o zwolnienie z podatku od nieruchomości...

II OSK 2087/16 - Wyrok NSA z 2018-07-18

od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) nie jest uzależnione od zdolności finansowych...
6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przywołany przepis przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru...

VII SA/Wa 891/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-18

, mieszkanie o pow. 35,10 m2 oraz nieruchomość rolną o pow. 28 425 m2. Wnioskodawczyni wskazała, że stałe wydatki gospodarstwa domowego to: podatek od nieruchomości 10 517 zł...
kopii rachunków i faktur, zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ż., kopię decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, kopię...

VII SA/Wa 1410/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-11

., Nr 95, poz. 613 ze zm.) zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji...
., [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków podniósł, że okoliczności będące podstawą zwolnienia nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków od podatku od nieruchomości stwierdza...

VII SA/Wa 287/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-13

o z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U., z 2016 r., poz. 716 ), zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane...
gospodarczej. Przesłanką zwolnienia nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków od podatku od nieruchomości jest zatem fakt jej utrzymania i konserwacji zgodnie...

VII SA/Wa 1391/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

. nr [...]., Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku nieruchomości będące gruntami...
podatku od nieruchomości, dla którego kwestia należytego zabezpieczenia i utrzymania tego zabytku ma kluczowe znaczenie., Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego...
1   Następne >   +2   +5   8