Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Sz 320/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-04-24

się emerytura skarżącej wynosząca [...] zł oraz emerytura skarżącego w kwocie [...] zł., Miesięczne zobowiązania stałe i wydatki to: podatek od nieruchomości [...] zł...
[...] zł, decyzję w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2017 ustalającą podatek od nieruchomości w kwocie [...] zł za budynki gospodarcze o pow. 21,96m2, budynki...

II SA/Gd 867/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-23

podatku od nieruchomości, która według nich była odpowiedzią na podanie. Opisują sposób zagospodarowania działki oraz wskazują na ponoszone opłaty za nieruchomość oraz wywóz...
opłaty podatku od nieruchomości wynikają z innych przepisów i nie mogą być podstawą do legalizacji samowoli budowlanej., E. i J. S. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu...

VII SA/Wa 52/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-24

od nieruchomości z [...] lutego 2004 r., z której wynika, że wymiaru podatku dokonano w odniesieniu do budynków innych niż mieszkalne o pow. 25 m2. J. S. wskazał, że na okoliczność...
w sprawie podatku od nieruchomości nie wyklucza istnienia samowolnej rozbudowy obiektu, co do której prowadzono postępowanie. Należy bowiem mieć na uwadze, że organ...

II OSK 2636/15 - Wyrok NSA z 2017-06-20

na domaganiu się zbadania legalności wykonanych robót budowlanych w kontekście ewentualnego obciążenia ich dodatkowym podatkiem od nieruchomości - naliczanym od budowli, tj...
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1999 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości...

II SA/Gd 4145/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-02-10

Konstytucji RP., W uzasadnieniu skargi wskazał, że Wójt Gminy dopuścił wskazany budynek do użytkowania, konsekwencją czego jest decyzja wymiaru podatku od nieruchomości...
, w której do podstawy wymiaru wliczono dom letniskowy o pow. 35 m2 i w 2001 r. opodatkowano go stawką 5,29 zł za m2. Zgodnie z przepisami o podatku od nieruchomości momentem...

II SA/Gd 2020/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-12-14

nr [...] jest przeznaczona pod las., W odwołaniu od tej decyzji G. M. oraz F. M. wnosili o jej uchylenie na tej podstawie, że uiszczali podatek od nieruchomości...
oraz, że dokonane ustalenia nie zostały zakwestionowane. Odnosząc się do argumentów powołanych w odwołaniu organ odwoławczy stwierdził, że opłacanie podatku od nieruchomości...

II SA/Gd 2711/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-12-07

wybudowania obiektów budowlanych, czego dowodem jest decyzja z dnia 4 sierpnia 2000 r. o naliczeniu podatku od nieruchomości. Organ II instancji wyjaśnił, iż w sprawie...
nie ma znaczenia miejscowy plan zagospodarowania terenu ani też opłacenie podatku od nieruchomości, ponieważ opłacanie go nie może być utożsamiane ze zgłoszeniem zamiaru...

II SA/Sz 1002/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-04-12

, że mieszka i opiekuje się 89- letnią, schorowaną mamą. Koszty jakie miesięcznie poniosła wraz z matką to: podatek od nieruchomości [...] zł, zakup węgla - [...] zł, opłata sądowa...
(media) - [...] zł, telefon ([...]) - [...] zł, podatek od nieruchomości -[...] zł, użytkowanie wieczyste - [...] zł, PGE (abonament) - [...] zł, zakup tunelu foliowego...

VII SA/Wa 1877/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

dla podatków i opłat lokalnych, gdyż wymiaru podatku od nieruchomości organ dokonuje w oparciu o złożoną przez podatnika deklarację i wykazane w niej składniki będące...
przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a nie pozwolenie na użytkowanie budynku. Zgodnie bowiem z treścią art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r...

II SA/Sz 1002/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-05-19

i opiekuje się 89- letnią, schorowaną mamą. Koszty jakie miesięcznie poniosła wraz z matką to: podatek od nieruchomości [...]ł, zakup węgla - [...], opłata sądowa - [...] zł...
3) - [...] zł, podatek od nieruchomości -[...]zł, użytkowanie wieczyste - [...] zł, PGE (abonament) - [...] zł, zakup tunelu foliowego - [...]zł, Związek Gmin (śmieci...
1   Następne >   +2   +5   +10   100