Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

KRUS; podatki; ubezpieczenie budynków - 3.000 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi: nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha oraz maszyny rolnicze. Wnioskodawca...
elektryczna); półroczne - 99 zł (wywóz śmieci); roczne - 578 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie ciągnika). Majątek skarżącego...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

wypłaty zostały wstrzymane. Wykazane wydatki roczne to: podatek rolny - 646 zł; podatek leśny - 42 zł; podatek od nieruchomości - 189 zł; ubezpieczenie ciągników - 182...
. Wykazane wydatki roczne wynoszą 1.916 zł (podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie ciągników, ubezpieczenie naczepy samochodowej, ubezpieczenie...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

domu - 18.000 zł; ubezpieczenie pojazdów; podatki oraz ubezpieczenie budynków - 8.000 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi: nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha...
wstrzymane. Wykazane wydatki roczne to: podatek rolny - 34 zł; podatek leśny - 100 zł; podatek od nieruchomości - 120 zł; ubezpieczenie ciągnika - 51 zł; ubezpieczenie...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

gospodarstwa rolnego w wysokości 16.950 zł. Wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i utrzymaniem mieszkania to: podatek od nieruchomości - 344 zł; zakup węgla...
skarżącego stanowi gospodarstwo rolne. Wykazane roczne wydatki wnioskodawcy to: utrzymanie domu, - 36.000 zł; ubezpieczenie pojazdów, podatki, ubezpieczenie budynków...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

domu - 19.000 zł oraz ubezpieczenie pojazdów; składki KRUS; podatki; ubezpieczenie budynków - łącznie 7.000 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi: nieruchomość rolna...
od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego, (k. 464); dokument potwierdzający wysokość składek KRUS (k. 465 - 466)., W tym miejscu należy wskazać, iż skarżący...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

to: utrzymanie domu - 25.000 zł; ubezpieczenie pojazdów; składki KRUS, podatki: ubezpieczenie budynków - 20.000 zł. W skład majątku K. P. wchodzi nieruchomość rolna...
skarżący ponosi wydatki kwartalne, w tym: składki KRUS - 375 zł oraz roczne: ubezpieczenie budynków - 472 zł; podatek od nieruchomości - 280 zł; utrzymanie domu (remonty...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

); decyzję w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2013 r. (k. 435)., Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia, 30 sierpnia 2002 r...
- 15.000 zł; składki KRUS, ubezpieczenie budynków. W skład majątku skarżącego wchodzi nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha oraz maszyny rolnicze. Wnioskodawca...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

, ubezpieczenie budynków 12.000 zł oraz ubezpieczenie pojazdów; składki KRUS; podatki. W skład majątku skarżącego wchodzi: nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha...
- 25.000 zł, ubezpieczenie budynków 12.000 zł oraz ubezpieczenie pojazdów; składki KRUS; podatki. W skład majątku skarżącego wchodzi: nieruchomość rolna o powierzchni...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

. to: utrzymanie domu - 18.000 zł; kredyt na remont domu - 15.000 zł; KRUS - 8.000 zł; podatki; ubezpieczenie budynków. W skład majątku skarżącego wchodzi: nieruchomość rolna...
dochód oraz dopłaty. Wnioskodawca uzyskiwał dochód z tytułu dzierżawy nieruchomości w wysokości 300 zł miesięcznie, po podjęciu skarżonej uchwały wypłaty zostały...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

utrzymania wnioskodawcy stanowi gospodarstwo rolne. Wykazane wydatki roczne skarżącego to: utrzymanie domu, - 28.000 zł; ubezpieczenie pojazdów; składki KRUS, podatki...
: ubezpieczenie budynków. W skład majątku skarżącego wchodzi nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha oraz maszyny rolnicze. Wnioskodawca podkreślił, że w okresie wiosennym...
1   Następne >   2