Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

VIII SA/Wa 487/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

od nieruchomości, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku., W ocenie skarżącego, ww. przepisy...
o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością' zawarte we wzorach informacji w sprawie podatku od nieruchomości, będącego złącznikiem do zaskarżonej...

IV SA/Wa 2143/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-23

, - około 110.000 zł), opłat do PFRON (2 lata - około 200.000 zł), podatków od nieruchomości i od środków transportowych (około 170.000 zł), wynagrodzeń (2 miesiące - około...
2016 r. w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2016 z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego (łącznie 15.959,00 zł);, 4. decyzji...

II SA/Kr 1247/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-30

zobowiązań skarżącej pominięto fakt, że opłata za wodę oraz za podatek od nieruchomości obejmuje cały ostatni kwartał 2016 r., a zatem nie jest opłatą miesięczną, a po drugie...
elektrycznej 160 zł,, ← opłata za odpady 9 zł,, ← telefon 25 zł,, ← podatek od nieruchomości 46 zł,, ← opłata za wodę 52,64 zł,, ← leki 80 zł,, ← bilet miesięczny 95 zł...

II SA/Sz 1038/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-01-25

w okresie posezonowym, a emerytura nie wystarcza na światło, gaz, wodę, ogrzanie domu, telefon i podatek od nieruchomości. Wnioskodawczyni oświadczyła, że jedynym...
spłacanych kredytów i wydatków ponoszonych na utrzymanie domu, decyzję dotyczącą podatku od nieruchomości za 2007 r. oraz umowę o pracę męża skarżącej zawartą w dniu 1...

IV SA/Wa 2143/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-29

: składek na ZUS (4 miesiące, - około 110.000 zł), opłat do PFRON (2 lata - około 200.000 zł), podatków od nieruchomości i od środków transportowych (około 170.000 zł...
Burmistrza K. z dnia [...] lutego 2016 r. w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2016 z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego (łącznie...

II SA/Sz 1104/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-14

wyniosły: w październiku 2007 r. 75 zł, w listopadzie 2007 r. 71,58 zł, w grudniu 2007 r. 167,80 zł. Z decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości wynika, że skarżąca oprócz...
na pomoc innych osób i płaci kwartalnie 57 zł z tytułu podatku od nieruchomości, brak jest podstaw do całkowitego zwolnienia z kosztów sądowych. W ocenie Sądu wnioskodawczyni...

II SO/Gl 14/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-10

niezbędnych lekarstwa oraz za usługi telekomunikacyjne. Do zestawienia nie wliczono wydatków na podatek od nieruchomości ze względu na to, że jest to wydatek kwartalny...
została na adres: ul. [...] w Ż. (ubezpieczenie domu, łączne zobowiązanie pieniężne z tytułu podatku od nieruchomości, rachunek za usługi świadczone przez A S.A., rachunki...

II SA/Kr 1244/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-27

i musi za to utrzymać siebie i dom. M. B. oświadczyła, iż ponosi ona koszt dojazdu do pracy - karta 95 zł, abonament telefoniczny - 25,00 zł, podatek od nieruchomości 46 zł...
, faktura VAT z października 2016 r., za zakup obuwia 129.99 zł , decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice w sprawie podatku rolnego i od nieruchomości za rok 2016...

IV SA/Wa 2313/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-07

i odprowadzenie ścieków (35,00 zł), podatek od nieruchomości (114,00 zł), gaz do ogrzewania i gotowania (400 zł), energia elektryczna (115,00 zł), wywóz nieczystości (45,00 zł...
gospodarstwa domowego w rozliczeniu miesięcznym: gaz (420 zł), wywóz nieczystości (45 zł), podatki od nieruchomości (16,50 zł i 98 zł), energia elektryczna (115 zł...

II SA/Kr 108/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-06

, podatnikiem podatku rolnego i podatku od nieruchomości byli: E. P. oraz S. P.., Pismem z dnia 29 lipca 2021 r., wyjaśnienia do niniejszej sprawy złożyła I. D. - pełnomocnik...
nakazu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej skargę oddala Burmistrz Gminy Krzeszowice decyzją z dnia 17 sierpnia 2021 r., znak sprawy: RGK.6324.3.1.2021 nakazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100