Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

VI SA/Wa 2301/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

wszystkie pozostałe podatki, takie jak: podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny i leśny, opłata skarbowa, opłacane...
, że jest właściwy do wydania interpretacji dotyczącej art. 19 ust. 6 ustawy o kinematografii. Pominął, że interpretacja tej normy dotyczy obowiązków podatkowych w zakresie podatku...

II GSK 3397/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

tylko dla rozliczania podatku dochodowego. W dalszym ciągu wszystkie pozostałe podatki, takie jak: podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu...
o kinematografii jest jednym z przepisów określających obowiązek i sposób uiszczania przez przedsiębiorców danin publicznych, innych niż podatki, opłaty i niepodatkowe...

II GSK 2548/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

nieruchomość gruntową (dalej: grunt), położoną w M. Grunt - jak twierdzi wnioskodawca - został zaliczony do środków trwałych, lecz nie podlega amortyzacji, bowiem takiej...
, na podstawie umowy sprzedaży, gruntu zabudowanego budynkiem (dalej: nieruchomość). Cena uzyskana ze zbycia nieruchomości, w części odpowiadającej cenie budynku...