Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Rz 2/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-05-28

. oraz decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r. w wysokości 1983 zł, w tym podatek od nieruchomości 1574 zł oraz podatek rolny 409 zł., W sprzeciwie...
lub 2013 rok, bowiem okres rozliczeniowy za 2013 r. trwa do 30 kwietnia 2014 r. Zarzucili błędne wyliczenie ciążącej na nich wysokości podatku rolnego i od nieruchomości...

III SA/Lu 346/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-03

z dokumentami źródłowymi: kserokopiami umów kredytowych z dnia [...], [...] i [...]. wraz z harmonogramami spłat oraz nakazem płatniczym podatku od nieruchomości za 2007r...
za energię - [...] zł, za gaz - [...] zł, za telefon - [...] zł, podatek od nieruchomości - [...] zł (w rozliczeniu miesięcznym) oraz wydatki na zakup leków...

VII SAB/Wa 25/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-08

wydatki gospodarstwa domowego to miesięcznie 350 zł (podatek za nieruchomość, prąd, woda, ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna, gaz), leki i leczenie około 200 zł, węgiel...
na wyłącznym utrzymaniu rodziców), oświadczenia za jaką nieruchomość skarżący płaci podatek od nieruchomości, o której wspomina w formularzu, oświadczenia czy wnioskodawca otrzymuje...

IV SA/Wr 43/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-06

, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, alimenty, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2016 r...
. wnioskodawcy, małżonka i domowników, ostatnia decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać...

IV SA/Wr 634/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-07

pieniężne w kwocie 62,30 zł rocznie. Z decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2015 r. wynika, że łączne zobowiązanie pieniężne wynosi 2025 zł...
budynek warsztatowy o powierzchni [..]m2 w którym działalność gospodarczą prowadzi jego syn, który przekazuje mu środki finansowe na opłacenie podatku...

IV SO/Wr 32/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-03

od nieruchomości na kwotę 62 zł, i dwóch kolejnych raty podatku od nieruchomości na kwotę 60 zł i raty z tytułu użytkowania wieczystego 14,58 zł. Nadesłała też druki rat...
i nie posiada innych nieruchomości oraz przedmiotów wartościowych, wierzytelności i oszczędności., W odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego z dnia 13 listopada 2015 r...

VII SA/Wa 2139/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

, podatek od nieruchomości itp.), należało je wyszczególnić i podać ich wysokość,, - czy podejmuje próby znalezienia pracy,, -czy podejmuje prace umowy zlecenia, o dzieło...
, opłatę za telefon w wysokości 80 zł, podatek od nieruchomości 20 zł miesięcznie, 50 zł na życie - cztery osoby. Wskazała, że są głęboko zadłużeni. Ponadto podała, że ojciec...

VII SA/Wa 2138/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

, podatek od nieruchomości itp.), należało je wyszczególnić i podać ich wysokość,, - czy podejmuje próby znalezienia pracy,, -czy podejmuje prace umowy zlecenia, o dzieło...
, opłatę za telefon w wysokości 80 zł, podatek od nieruchomości 20 zł miesięcznie, 50 zł na życie - cztery osoby. Wskazała, że są głęboko zadłużeni. Ponadto podała, że ojciec...

IV SA/Wr 110/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-16

, podatek od nieruchomości, opłaty za czynsz z uwzględnieniem liczy osób zamieszkujących, alimenty, raty kredytów i pożyczek i inne), zeznania podatkowego za 2016 r...
. wnioskodawcy, małżonka i domowników, ostatnia decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, oświadczenia o posiadanych środkach transportu (należało podać...

II OZ 424/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-18

i dochodowej. Stałe wydatki gospodarstwa domowego to miesięcznie 350 zł (podatek za nieruchomość, prąd, woda, ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna, gaz), leki...
PPF wynika, iż wnioskodawca utrzymuje się z emerytury w wysokości 1 317,64 zł miesięcznie, koszty (podatek) utrzymania nieruchomości na której zamieszkuje wynoszą 350 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   22