Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Gl 1074/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-11-07

(3.000.000,00 zł) i pożyczki (250.000,00 zł), a nadto podatki od nieruchomości (ok. 13.000,00 zł i 10.000,00 zł - raty), dochodowy (60.971,00 zł i 2.174,00 zł opłata...
zysków i strat oraz bilansem Spółki, umowę pożyczki oraz decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku od nieruchomości za 2017 i 2018 r. oraz podatku dochodowego...

II SA/Bk 127/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-05-30

, podatek od nieruchomości - 80.000 zł, telefony - 300 zł, Internet - 400 zł. Ponadto wnioskodawca spłaca następujące kredyty i pożyczki: inwestycyjny B.- 2.850.000 zł...
, ubezpieczenie, media - 4.000 zł, podatek od nieruchomości - 80.000 zł, telefony - 300 zł, Internet - 400 zł). Skarżący posiada majątek w postaci domu mieszkalnego o powierzchni 200...

II SA/Bk 127/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-04-24

i 5.000 zł, wyżywienie - 2.000 zł, ubezpieczenie, media - 4.000 zł, podatek od nieruchomości - 80.000 zł, telefony - 300 zł, Internet - 400 zł). Skarżący posiada majątek...
) oraz nieruchomości rolnej o powierzchni [...] ha (wartości 120.000 zł), a także samochód osobowy [...] (wartości 50.000 zł), samochód ciężarowy [...] (wartości 170.000...

II SA/Sz 35/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-04-07

od nieruchomości i podatku rolnego. Skarżący wskazał, że nie posiada wygenerowanych środków będących zapasami, na poniesienie kosztów sądowych w sprawie, zatem wniosek o zwolnienie...
z informacją o wysokości miesięcznego czynszu w kwocie [...] zł, dwie decyzje w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego za 2017 r. na kwotę [...] zł, trzy nakazy...

II SA/Sz 35/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-02-24

są objęte postępowaniami egzekucyjnymi, a w części są niesporne i wynikają z zaciągniętych umów kredytowych, umów leasingowych, należności z tytułu podatku od nieruchomości...
i podatku rolnego. Skarżący wskazał, że nie posiada wygenerowanych środków będących zapasami, na poniesienie kosztów sądowych w sprawie, zatem wniosek o zwolnienie...

III SA/Gl 2261/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-10

(360,00 zł - rocznie), podatek od nieruchomości, rolny i leśny (221,00 zł - rocznie). Dodatkowo wskazali, że z uwagi na wiek i stan zdrowia na leczenie wydatkują 145,00 zł...

II GZ 466/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-21

na jego budowę. To samo dotyczy ratalnej spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie ugód zawartych z Urzędem Gminy w S., Skarżący podkreślił...
związane m.in. z: 1) alimentami w kwocie 3 000 zł, 2) kredytem hipotecznym na budowę domu w kwocie 2 500 zł; 3) ratalną spłatą należności z tytułu podatku...

III SA/Gl 449/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-07

obrazujące ponoszone w związku z utrzymaniem wydatki w postaci podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości (w łącznej kwocie 2.525,00 zł i 3.882,00 zł - opłata roczna...
), jak również energii elektrycznej (1.014,96 zł);, - decyzję w sprawie odroczenia zaległości podatkowych wynoszących 49.649,00 zł dotyczących podatku od środków...

III SA/Gl 449/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-11

w związku z utrzymaniem wydatki w postaci podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości (w łącznej kwocie 2.525,00 zł i 3.882,00 zł - opłata roczna), jak również energii...
elektrycznej (1.014,96 zł);, - decyzję w sprawie odroczenia zaległości podatkowych wynoszących 49.649,00 zł dotyczących podatku od środków transportowych;, - listę...

II SA/Sz 35/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-12-21

zaciągniętego kredytu gotówkowego [...] w kwocie [...]zł miesięcznie, podatek rolny, leśny od wyszczególnionych nieruchomości skarżący wraz z żoną łącznie płacą [...] zł...
postępowaniami egzekucyjnymi, a w części są niesporne i wynikają z zaciągniętych umów kredytowych, umów leasingowych, należności z tytułu podatku od nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   11