Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Po 760/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-30

, iż jest ona beneficjentem podatku od nieruchomości ustalanego na podstawie danych z EGiB., Nie ulega wątpliwości, iż wymiar podatku od nieruchomości powinien być dokonany...
terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) źródłami dochodów własnych gminy są; wpływy z podatków, w tym od nieruchomości., Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie...

II SA/Op 450/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-11-21

, w tym zarówno Skarb Państwa, jako właściciel nieruchomości, jak również Gmina jako beneficjent podatku od nieruchomości, dodatkowo stwierdzając, iż wyszły na jaw...
ma, bowiem wpływ na wymiar podatku od nieruchomości, stanowiącego dochód budżetu Gminy Prószków. Interes prawny Gminy wynika, zatem z konkretnego przepisu prawa - art. 4...

II SA/Po 126/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-07

z tytułu utrzymania mieszkania w wysokości [...] zł miesięcznie, podatku od nieruchomości [...] zł miesięcznie. Ma zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste...
to podatek od nieruchomości [...] zł za 2016r., działka - plac utwardzony własność - przychód z tytułu najmu [...] zł, podatek od nieruchomości uiszcza najemca,, K. - dom...

II SA/Ke 940/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-10

). Zauważyła, że ma płacić podatek od nieruchomości w pełnej wysokości, a działkę użytkuje zakład energetyczny, który również winien płacić podatek od nieruchomości...
linii energetycznej przebiegającej przez nieruchomość skarżącej, za którą zakład energetyczny płaci podatek od nieruchomości - 2% wartości budowli, a skarżąca wtórnie...

II SA/Rz 995/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-11-14

ona podatki od nieruchomości do roku 2018 r., na co przedłożyła stosowne decyzje o wymiarze podatku i dowody opłaty tych podatków oraz faktu, że J.Z. pod nieobecność...
wyjaśnił m.in., że przy wymiarze podatku od nieruchomości organ podatkowy korzysta z danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i są one dla niego wiążącą informacją...

III SAB/Kr 37/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-04-25

od nieruchomości' zarzuciła Staroście [...] bezczynność w udzieleniu - bez dodatkowych kosztów - żądanej informacji za co płaci podatki., W uzasadnieniu swego pisma, skarżąca...
. Podkreślono, że przedmiotem wniosku było uzyskanie informacji określającej działki, za które płacony jest podatek od nieruchomości, a organem właściwym w sprawie podatku...

VII SA/Wa 1254/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-13

, gdyż ma to wpływ na ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości dla skarżącego. W sprawie podatku od nieruchomości zostało już natomiast wszczęte postępowanie przez organ...
podatkowy. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią bowiem podstawę wymiaru podatków (w tym również podatku od nieruchomości) zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy...

III SA/Łd 542/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-28

oraz informacja w sprawę podatku od nieruchomości nie są dokumentami potwierdzającym nadanie numeru adresowego. Wyjaśnił również, że ustalenie numeru porządkowego 15A...
Wójta Gminy K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania numeru porządkowego nieruchomości oddala skargę. W dniu 29 czerwca 2020 r. MG wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

II SAB/Wr 71/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-12-14

podatku od nieruchomości postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 18 czerwca 2021 r. S. P. wniósł w imieniu swego syna J. P. skargę na opisaną w osnowie postanowienia...
nie kierował. Dodatkowo podniósł zarzuty przeciwko obciążaniu go podatkiem od nieruchomości, za zbyt wysoki, w jego ocenie metraż nieruchomości., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Ol 248/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-07-31

skarżącego jest Polski Związek Działkowców, ale skarżący jego użytkownikiem. Z tego też tytułu (użytkowania) zobowiązany jest do płacenia podatku od nieruchomości...
zameldowania go w tymże budynku., W odpowiedzi na prośbę R. M., działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100