Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

I SA/Ka 2864/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-03-04

Urzędu Skarbowego w C. odmówił wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości dłużnika - P. S. oraz zwrócił tytuły wykonawcze wierzycielowi - 'A' Oddział w C...
, że wierzyciel przesłał tytuły wykonawcze celem przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości dłużnika położonej w C. przy ulicy [...]. Organ egzekucyjny ustalił, że dłużnik...