Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-05

pokrycie opłat za mieszkanie za jeden miesiąc oraz opłacenie w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku od nieruchomości...
pokrycie opłat za mieszkanie za jeden miesiąc oraz opłacenie w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku od nieruchomości...

IV SA/Gl 1133/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-15

wykonywanych na tym stanowisku. Jako zadania główne wskazano: 1) Prowadzenie bazy podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (osób fizycznych...
- w tym również prowadzących działalność gospodarczą), 2) Ustalanie wymiaru podatków w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (osób fizycznych...

IV SA/Wr 618/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-28

(opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek, rehabilitację i inne), e) dokumenty...
potwierdzające ewentualne zajęcie komornicze, f) ostatnia aktualna decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego, g) wyjaśnienie, czy syn pracuje...

II SA/Wa 1810/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

w szkole - 200 zł, dojazdy do szkół - 500 zł, utrzymanie na studiach - 800 zł, wydatki na leki, ubezpieczenia obowiązkowe oraz podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 150 zł...
, utrzymanie na studiach, opłatę za obiady w szkole oraz leki, ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, dochód na osobę w rodzinie wynosi miesięcznie jedynie 414,75 zł netto...

IV SA/Wr 618/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

wydatków związanych z utrzymaniem rodziny (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek...
, rehabilitację i inne), dokumenty potwierdzające ewentualne zajęcie komornicze, ostatnia aktualna decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego...

II SPP/Po 110/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-06-28

- [...] zł, podatek od nieruchomości - [...] zł rocznie, ubezpieczenie KRUS - [...] zł kwartalnie. Ponadto wnioskodawca oświadczył, że miesięczny koszt utrzymania wynosi...
posiada nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha, która jest dzierżawione za czynsz w wysokości [...] zł miesięcznie. Wnioskodawca posiada dom o powierzchni [...] m...

II SA/Bd 511/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-11-29

samochodu i opłacanym OC. Za telefon płacą około [...] zł miesięcznie, za wywóz śmieci [...] zł, a podatek od nieruchomości opłacają w wysokości [...] zł. Opłaty...

I OZ 105/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-22

udostępnienia Sądowi treści aktów notarialnych dokumentujących nabycie nieruchomości. Do pisma załączył m.in. kopie dowodów wpłaty za podatki od nieruchomości i podatek rolny...
świadczeń z tego tytułu. Wnioskodawca wykazał, że jest właścicielem mieszkania o pow. 36 m2, nieruchomości rolnej o pow. 0,59 ha oraz budynku mieszkalnego o pow. 111,54 m2...

II SA/Sz 824/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-24

w [...] w związku z podjęciem studiów na Uniwersytecie [...],, -kserokopii decyzji w sprawie podatku na rok [...] wszystkich posiadanych przez skarżącą i jej męża nieruchomości...
. [...]wnioskodawczyni podała, że nigdy nie był on jej własnością tylko gminy [...], a mimo to obciążono ją podatkiem od nieruchomości. Dodatkowo podała, że wraz z mężem...

II SA/Ol 1105/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-07

potwierdzających pokrycie opłat za mieszkanie za jeden miesiąc oraz opłacenie w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku...
: 'budynek mieszkalny do rozbiórki 111,54 m2', mieszkanie o powierzchni ok. 36 m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca nie wykazał żadnych zasobów...
1   Następne >   +2   +5   +10   14