Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Op 58/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-11

nr LVII/863/14 wynika, że formą pomocy przedsiębiorcom jest całkowite lub częściowe zwolnienie od podatku od nieruchomości. Rada Miasta zgodnie z § 5 tej uchwały zwolniła...
bowiem od podatku od nieruchomości m.in. nowo nabyte grunty, budynki i budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystania...

II FSK 646/20 - Wyrok NSA z 2020-08-11

Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. nr XLV/660/2014 w przedmiocie skargi na uchwałę rady miejskiej w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości 1) oddala...
zwolnienia od podatku od nieruchomości stwierdził nieważność § 4 i § 6 pkt 5 zaskarżonej uchwały., W wyroku sądu pierwszej instancji przedstawiono następujących stan...

I SA/Gl 1055/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-15

. nr LXII/876/10 w przedmiocie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 9 ust.1 pkt 3; 2...
postępowania. Przedmiotem skargi A S.A. w K. (dalej 'spółka' lub 'skarżąca') jest Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu dotycząca zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach...

I SA/Lu 241/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-21

w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego I. stwierdza nieważność uchwały R. nr [...] z dnia [...]. w części dotyczącej oświadczenia o treści: 'Oświadczam...
'Deklaracja na podatek o nieruchomości' w rubryce 'H'; załączniku nr [...] zatytułowanym 'Informacja w sprawie podatku od nieruchomości' w rubryce 'G'; załączniku...

I SA/Gl 1162/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-28

. nr XV/110/2015 w przedmiocie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. oddala skargę. Uchwałą nr XV/110/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia...
stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. (Dz. Woj. Śląsk. Z 2015 r., poz. 6305) Rada Gminy M. działając na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41...

I SA/Op 27/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-04-06

[...], nr [...] w przedmiocie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy N...
od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy N., Z akt sprawy wynika...

III SA/Wa 1181/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-15

nr [...] Rady Gminy K. z dnia 17 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oddala skargę Rady Gminy K. uchwałą z [...] października...
2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ustaliła między innymi wysokość stawki tego podatku od gruntów :, a) związanych z prowadzeniem...

II FSK 3225/16 - Wyrok NSA z 2017-02-02

Ilość podmiotów spełniająca określone kryteria przedmiotowe stanowiące podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości pozostaje bez wpływu na dopuszczalność...
w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrokiem z 15 marca 2016 r., III SA/Wa 1181/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Bk 761/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-27

ze skargi Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 r. nr XIV/198/15 w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach...
1 i 2 zaskarżonej uchwały W dniu 23 listopada 2015 r. Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę nr XIV/198/15 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach...

I SA/Lu 580/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-11

Rady Miasta L. z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz deklaracji...
na podatek rolny, leśny i od nieruchomości w części obejmującej oświadczenia podatnika, że są mu znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100