Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Rz 2/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

postępowania przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w przedmiocie nadpłaty podatku od nieruchomości 1) stwierdza, że Prezydent Miasta Rzeszowa dopuścił się bezczynności...
przy rozpoznawaniu wniosku K. L. o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości z daty [...] grudnia 2005 r., 2) przyznaje K. L. od Prezydenta Miasta Rzeszowa sumę pieniężną...

II FSK 2209/17 - Wyrok NSA z 2018-03-08

nadpłaty podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną. 1.Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2017 r. sygn. akt I SAB/Rz 2/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (dalej: Sąd...
: organ) w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości. Stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności przy rozpoznawaniu wniosku Strony o stwierdzenie nadpłaty...

I SAB/Gl 12/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-06

Łaziska Górne w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004-2008 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta Łaziska Górne dopuścił się przewlekłości, która miała...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta Łaziska Górne do zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008...

I SAB/Bd 3/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-11

od nieruchomości za 2009r. oraz nierozpoznania i niewydania orzeczenia w sprawie złożonego wniosku o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009r. 1. zobowiązuje Wójta Gminy...
do rozpatrzenia wniosku z dnia 08 kwietnia 2009r. o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009r. i wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia w terminie 1 miesiąca...

I SAB/Gl 13/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-19

ustalenia podatku od nieruchomości za rok 2013 oddala skargę. M.S. (dalej: strona, skarżąca) reprezentowana przez pełnomocnika (radcę prawnego) wniosła skargę...
na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. (dalej: organ I instancji) w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego wymierzenia podatku od nieruchomości...

I SAB/Gl 12/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-19

ustalenia podatku od nieruchomości za rok 2012 oddala skargę. M.S. (dalej: strona, skarżąca) reprezentowana przez pełnomocnika (radcę prawnego) wniosła skargę...
na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. (dalej: organ I instancji) w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego wymierzenia podatku od nieruchomości...

I SAB/Ol 10/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-25

Ekonomicznej na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2006-2010 I. stwierdza przewlekłe prowadzenie...
postępowania przez Wójta Gminy w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2006-2010, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania opisanego...

I SAB/Rz 6/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-29

. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy F. postępowań podatkowych w sprawach: - określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2012r., - określenia...
wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013r. 1) stwierdza, że Wójt Gminy F. dopuścił się przewlekłego prowadzenia wyżej opisanych postępowań, przy czym...

II FSK 219/17 - Wyrok NSA z 2017-04-20

w O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy B. w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2006-2010 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy B. w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2006-2010., 1.2. Stan sprawy Sąd pierwszej instancji...

I SAB/Gd 16/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-06-20

ze skargi R. K. na przewlekłość Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości za 2022 r...
w Gdańsku w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości za 2022 r., W dniu 23 marca 2022 r. do Prezydenta Miasta Wejherowa wpłynęło pismo...
1   Następne >   +2   +5   +10   47