Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1780/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-12

nieruchomość Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wymierzało Z. S. podatek od nieruchomości - art. 5 dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach...
terenowych (Dz.U. z 1955 r. Nr 21, poz. 136 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem podatkowi od nieruchomości nie podlegały grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego...

II SA/Sz 2/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-26

, a ponoszone wydatki to: media - [...] zł, leki - ok. [...] zł, opał - [...] zł zakupiony w listopadzie 2017 r., podatki od nieruchomości - [...] zł, prace naprawcze...
(np. zakup lekarstw),, - decyzji w sprawie podatku od posiadanych nieruchomości,, - dowodu potwierdzającego pożar w 2017 r. wraz ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczył...

I OSK 1891/21 - Wyrok NSA z 2022-07-21

, iż za przedmiotową nieruchomość Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wymierzało Z. S. podatek od nieruchomości - art. 5 dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach...
terenowych (Dz.U.1955.21.136 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem podatkowi od nieruchomości nie podlegały grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, a to przesądzało...

II SA/Sz 1156/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-10

, a także podatek od nieruchomości w wysokości [...] zł (za 2017 r.)., Natomiast w B. H. O. jest współwłaścicielką domu w ˝ części, w którym są wydzielone dwa mieszkania...
za energię elektryczną na H. O., która ponosi ˝ opłat stałych i [...] opłat zmiennych za wszystkie media, płaci też połowę należnego podatku od nieruchomości. Z wyjaśnień...

II SA/Sz 1156/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-12-04

, a także podatek od nieruchomości w wysokości [...] zł (za 2017 r.)., Natomiast w B. H. O. jest współwłaścicielką domu w ˝ części, w którym są wydzielone dwa mieszkania...
, a rachunki za energię elektryczną na H. O., która ponosi ˝ opłat stałych i [...] opłat zmiennych za wszystkie media, płaci też połowę należnego podatku od nieruchomości...

IV SA/Wa 2627/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-27

odwoławczy przeprowadził postępowanie w wyniku którego ustalono, że Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w [...] wymierzyło podatek od nieruchomości Z. S. za posiadany grunt...
, co potwierdzało, że przedmiotowa nieruchomość jest gruntem budowlanym, bowiem w myśl art. 5 dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz...

IV SA/Wa 1850/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-17

i nie dokłada się do opłat. Do pisma skarżąca dołączyła kopię dowodów uiszczenia opłat za energię elektryczną, opał, podatku od nieruchomości, zaświadczenie o zameldowaniu...
nieruchomości, pozostaje nadesłana w odpowiedzi do uzupełnienia wniosku, kopia decyzji w spawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2017 r., która jako adresata tej decyzji...

IV SA/Wa 3118/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-01

: woda - 20 zł miesięcznie, prąd 164 zł miesięcznie, opłata za śmieci 26 zł miesięcznie, podatek od nieruchomości 32 zł kwartał, składki na KRUS 262 zł miesięcznie...
przez ARiMR, nadesłania kopii decyzji właściwego organu administracji określającej wysokość zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego...

IV SA/Wa 3117/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-01

zł miesięcznie, prąd 164 zł miesięcznie, opłata za śmieci 26 zł miesięcznie, podatek od nieruchomości 32 zł kwartał, składki na KRUS 262 zł miesięcznie., W wykonaniu...
, nadesłania kopii decyzji właściwego organu administracji określającej wysokość zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok...

II SA/Bk 857/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-13

: 352,25 zł - opłata za wodę i ścieki oraz roczne: zakup węgla - 4.800 zł i podatek od nieruchomości - 1.608 zł. W skład majątku M. C. wchodzi: dom o powierzchni [...] m...
. dołączył: potwierdzenia wypłaty emerytur małż. C. za miesiąc październik br. (k. 26); decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości za 2012 r. (k. 25); rachunki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100