Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 1502/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-02

pieniężne za podatek od nieruchomości, w celu przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej,, - faktury VAT za energię elektryczną wraz ze wskazaniem kwoty...
z Wydziału Egzekucji Administracyjnej Biura Podatków i Egzekucji Urzędu W. z dnia [...] sierpnia 2015 r. o wpłynięciu tytułu wykonawczego, obejmującego zaległe należności...

II SA/Wa 1123/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-13

Miasta [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. o wpłynięciu tytułu wykonawczego, obejmującego zaległe należności pieniężne za podatek od nieruchomości, w celu przymusowego...
czerwca 2015 r., złożonego przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w [...],, - zawiadomienia z Wydziału Egzekucji Administracyjnej Biura Podatków i Egzekucji Urzędu...

II SA/Wa 1887/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-29

: z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie, łącznie z odsetkami, około 4.000 zł, z tytułu podatku dochodowego - 560 zł, z tytułu opłat za gaz i energię elektryczną - około...
400 zł, z tytułu opłat od nieruchomości - około 100 zł., Skarżący nie posiada oszczędności. Majątek skarżącego stanowi zajmowany lokal mieszkalny o pow. 31, 06 m2...

II SA/Wa 1889/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

eksploatacyjnych za mieszkanie, łącznie z odsetkami, około 4.000 zł, z tytułu podatku dochodowego - 560 zł, z tytułu opłat za gaz i energię elektryczną - około 400 zł, z tytułu...
opłat od nieruchomości - około 100 zł., Skarżący nie posiada oszczędności. Majątek skarżącego stanowi zajmowany lokal mieszkalny o pow. 31, 06 m2 oraz lokal stanowiący...