Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Wa 415/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-27

(200 zł miesięcznie); opłaty za energię elektryczną (100 zł miesięcznie); opłaty za ogrzewanie gazowe (w sezonie grzewczym 3.000,00 zł); podatek od nieruchomości (450 zł...
oraz stancję dla syna, wynoszą 1.520 zł miesięcznie. Z kolei wydatki na ogrzewanie w sezonie grzewczym i podatek od nieruchomości (w skali roku) wynoszą w sumie 3.450,00 zł...

IV SA/Wa 2354/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-01

miesięcznie), ubezpieczenie domu (składka roczna 205 zł), ubezpieczenie na życie (75 zł miesięcznie), podatek od nieruchomości i podatek leśny (64 zł kwartalnie), energia...
z dnia 26 czerwca 2018 r., dowodu wpłaty z dnia 30 kwietnia 2018 r. należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego (za drugi kwartał), dowodu wpłaty...

II SA/Po 412/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-10

, w których mieszka (ok. [...] zł rocznie); podatek od nieruchomości, w której zamieszkuje (ok. [...] zł rocznie); koszty lekarstw i rehabilitacji., Zarządzeniem z dnia 4...
w wysokości [...] zł. Wnioskodawca zadeklarował, że ma zapewnione dożywotnie mieszkanie w nieruchomości należącej do syna. Jednocześnie oświadczył, że nie uzyskuje żadnych...

IV SO/Wa 26/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-08

przez Państwa J. w tym opłaty za energię elektryczna, gaz, wodę i ścieki oraz raty podatku od nieruchomości, pochłaniają około 350 zł miesięcznie. Skarżący nie wykazał...

IV SA/Wr 603/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-10

podatku od nieruchomości (objętej nr [...]) w wysokości 49 zł., Przepis art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
. Ponadto posiada nieruchomość rolną o powierzchni 75 arów., Następnie wezwaniem referendarza sądowego z dnia 22 listopada 20007 r. wezwano skarżącego do przedłożenia...

II SA/Rz 185/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-05

nie korzysta. Strona ponosi w skali roku ciężary podatku od nieruchomości (270 zł) oraz na ubezpieczenie budynków (220 zł). Do wydatków o charakterze koniecznym należy doliczyć...
. Skarżąca posiada nieruchomość o pow. 2,41 ha oraz dom drewniany o pow. 80 m². S. G. żyje samotnie, nie ma też nikogo na swym utrzymaniu. Z nieruchomości rolnej strona...

II SA/Ol 812/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-08-23

odliczyłem za rok 2015 koszty amortyzacji w kwocie 2 566,80 zł., Rodzajowo to wydatki na: m,inn, na podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, wywóz nieczystości...
bez prawa do zasiłku /zaświadczenie - k. 21 akt/. Utrzymuje się z najmu nieruchomości w S., za który otrzymuje 480 zł miesięcznie /PIT-36 - k. 16-18/, i z pomocy społecznej...

II SA/Kr 933/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-13

za ostatni okres rozliczeniowy ( gaz, prąd, woda, ścieki a także telefon, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, wydatki na żywność i leki, wizyty lekarskie, aktualnych...
własność stanowi przedmiotowa nieruchomość;, - udokumentowanie za pomocą kserokopii faktur i rachunków miesięcznych kosztów utrzymania, w szczególności opłat za media...

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-24

w wysokości [...] zł, a koszty niezbędnego utrzymania to: woda, prąd - [...] zł, odpady - [...] zł, telefon - [...] zł, podatek od nieruchomości - [...] zł., Oceniając wniosek...
[...] m2 i wartości ok. [...] zł oraz nieruchomość rolna o powierzchni [...]ha. Miesięczny dochód dwuosobowego gospodarstwa domowego stanowi emerytura wnioskodawcy...

IV SA/Gl 101/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-05

podatku od nieruchomości, należności za tzw. media oraz wspomnianej opłaty za pobyt w hospicjum wynosi [...] zł miesięcznie., Odpowiadając na wezwanie do uzupełnienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   13