Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Gd 676/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-09

w W. na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta S. z dnia 23 stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację...
jako podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości. Wartość ta wynosiła - według deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 r. - 4.227.597,96 zł...

I SA/Gd 1321/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

. z o.o. z siedzibą w Ś. G. na interpretację indywidualną W. G. P. z dnia 5 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. W dniu 24 kwietnia...
2017 r. do Wójta Gminy wpłynął wniosek A Sp. z o.o. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości., We wniosku...

I SA/Ke 413/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-31

na interpretacje indywidualną Prezydenta Miasta S.-K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w 2 punkcie; 2...
przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uznaje za prawidłowe w takim zakresie, że 1. na Województwie Ś jako zarządcy przymusowym, nie ciąży...

I SA/Lu 629/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-29

z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na interpretację indywidualną Wójta Gminy z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości I. uchyla zaskarżoną interpretację...
2019 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na podstawie Uchwały nr [...] Rady Gminy...

III SA/Wa 1076/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Wójta Gminy S. z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w zakresie podatku od nieruchomości oddala skargę I. Stan sprawy...
z powyższym jest w tym zakresie podatnikiem podatku od nieruchomości. Zespół elektrowni wiatrowych położony w Gminie [...] składa się z 4 elektrowni wiatrowych...

III SA/Wa 128/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ujęcia w wartości podstawy opodatkowania kwoty podatku od nieruchomości oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej...
[Korzystającym] umowy leasingu finansowego nieruchomości gruntu i budynku. Umowy leasingu zostały zawarte na 10 lat, a suma opłat leasingowych pomniejszona o należny podatek...

I SA/Po 1049/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-11

koszty związane z nieruchomością, takie jak ubezpieczenie, podatek gruntowy, opłaty, podatki, usuwanie odpadów, doprowadzanie energii, gaz, itp. najemca będzie ponosił...
. do 2012 r. ani wynajmujący Y. Sp. z o.o., ani główny najemca Z. nie obciążali spółki, jako wynajmującego, kosztem podatku od nieruchomości w formie odrębnych faktur...

I SA/Bd 598/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-19

. o. w W. na interpretację indywidualną W. z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną 2. zasądza...
przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości spółka podała, że posiada tytuł prawny do nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości S. (gmina C...

I SA/Lu 409/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-07-05

indywidualną Wójta Gminy z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. W zaskarżonej interpretacji indywidualnej Wójt Gminy (organ...
) ocenił, że nie jest prawidłowe stanowisko E. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. (spółka) dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości za 2017 r. nie całej...

I FSK 726/17 - Wyrok NSA z 2019-05-29

amortyzacyjnych dokonuje Korzystający. W związku z posiadaniem nieruchomości, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości i Spółka zamierza obciążyć...
zobowiązuje się ponosić wszelkie ciężary związane z nieruchomością, w tym wszelkie podatki. Na podstawie uzyskanej informacji o miesięcznej wysokości podatków i opłat lokalnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100