Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 600 X

I SA 1678/99 - Wyrok NSA z 2000-11-29

skarżącego nie jest zainteresowany użytkowaniem nieruchomości. Rodzina P. przez prawie 50 lat użytkuje nieruchomość, opłaca należne podatki, czyni niezbędne nakłady...
. Nr [...] odmawiające spadkobiercom K. P. przyznania własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. [...] ozn. nr hip. [...] we wsi...