Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 509/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-11

załączył wypis z aktu notarialnego z dnia [...] stycznia 2010 r. Podkreślił, że żona uiszcza opłaty za podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości oraz energię. Nie udzielił...
za energię, wywóz nieczystości i podatek od nieruchomości uiszcza żona. Odnosząc się zaś do sytuacji dochodowej żony podał, że nie może przesłać jej PIT rozliczenia podatku...

II SA/Wa 1731/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-23

gospodarczą, a ponadto nie ma majątku ani oszczędności., Podniosła, że posiada zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 13.138 zł, zablokowany telefon...

II SA/Wa 2133/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-02

samochód oraz ciągnik do remontu, a ponadto nie ma majątku ani oszczędności., Do stałych kosztów utrzymania zaliczył podatek od nieruchomości w wysokości 200 zł, opłaty...

II SA/Wa 1142/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-24

się: opłata za energię elektryczną w wysokości 40 zł, opłata za gaz 8 zł, podatek od nieruchomości w przeliczeniu na 1 miesiąc - 22,50 zł (270 zł rocznie). Łącznie...

II SA/Wa 1143/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-16

się: opłata za energię elektryczną w wysokości 40 zł, opłata za gaz, 8 zł, podatek od nieruchomości w przeliczeniu na 1 miesiąc - 22,50 zł. Skarżący oświadczył, że uzyskiwany...

VI SA/Wa 1665/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-21

nieruchomości i miejsce ich położenia (np. zaświadczenia właściwego urzędu gminy lub decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości),, 3) oświadczenia, czy skarżący...
. z dnia [...] lutego 2008 r. ustalającej wysokość podatku rolnego na rok 2008 [...] oraz decyzji ZUS Oddział w B. z dnia [...] marca 2008 r. o ponownym ustaleniu...

VI SA/Wa 482/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28

nieruchomości i miejsce ich położenia (np.: zaświadczenia właściwego Urzędu Gminu, lub decyzje ustalającej wysokość podatku od nieruchomości),, f) wyciągów i wykazów...

VI SA/Wa 2257/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

i miejsce ich położenia (np.: zaświadczenia właściwego Urzędu Gminu, lub decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości),, c) wyciągów i wykazów z posiadanych...
, ewentualnie ostatnich decyzji określających wysokość uzyskiwanych świadczeń emerytalno-rentowych,, b) dokumentów potwierdzających wielkość posiadanych nieruchomości...

VI SA/Wa 2006/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

należą: podatek od nieruchomości - ok. 5 zł [...], opłata za energię elektryczną - ok. 110 zł [...], opłata za gaz - ok. 100 zł [...], abonament za internet - 50 zł...

VI SA/Wa 823/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-19

[...], opłata za energię elektryczną - ok. 220 zł [...], podatek od nieruchomości - ok. 31 zł [...]. Podkreślić również należy, iż wyżej wymienieni ponoszą wydatki na zakup leków...
1   Następne >   +2   5