Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Gl 611/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-15

w związku z wydaniem przez ten organ decyzji z [...]r. nr [...] w sprawie wymiaru podatku w kwocie [...] zł za [...] rok. od nieruchomości położonej w Z. przy ul. [...]. Powołał...
. Bowiem to on jako organ orzekający w przedmiocie podatku od nieruchomości i zwolnieniu od tego podatku był organem właściwym do wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de...

I SA/Po 923/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-09

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm. - w skrócie: 'u.p.o.l.') podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka...
na gruncie podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.o.l. podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne...

II SA/Rz 976/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-18

. Jako zobowiązania i stałe wydatki Skarżący zadeklarował podatek od nieruchomości w kwocie 216 zł rocznie, opłaty za energię elektryczną ok. 110 zł, gaz 130 zł, woda i śmieci 80 zł...
, ubranie itp. Skarżący załączył kopie: decyzji o przyznaniu emerytury matce z dnia 23.04.2018 r., decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2017 r. oraz druków...

II SA/Rz 977/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-18

. Jako zobowiązania i stałe wydatki Skarżący zadeklarował podatek od nieruchomości w kwocie 216 zł rocznie, opłaty za energię elektryczną ok. 110 zł, gaz 130 zł, woda i śmieci 80 zł...
, ubranie itp. Skarżący załączył kopie: decyzji o przyznaniu emerytury matce z dnia 23.04.2018 r., decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2017 r. oraz druków...

II SA/Rz 979/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-18

. Jako zobowiązania i stałe wydatki Skarżący zadeklarował podatek od nieruchomości w kwocie 216 zł rocznie, opłaty za energię elektryczną ok. 110 zł, gaz 130 zł, woda i śmieci 80 zł...
, ubranie itp. Skarżący załączył kopie: decyzji o przyznaniu emerytury matce z dnia 23.04.2018 r., decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2017 r. oraz druków...

II SA/Rz 980/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-18

. Jako zobowiązania i stałe wydatki Skarżący zadeklarował podatek od nieruchomości w kwocie 216 zł rocznie, opłaty za energię elektryczną ok. 110 zł, gaz 130 zł, woda i śmieci 80 zł...
, ubranie itp. Skarżący załączył kopie: decyzji o przyznaniu emerytury matce z dnia 23.04.2018 r., decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2017 r. oraz druków...

II SA/Rz 978/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-18

. Jako zobowiązania i stałe wydatki Skarżący zadeklarował podatek od nieruchomości w kwocie 216 zł rocznie, opłaty za energię elektryczną ok. 110 zł, gaz 130 zł, woda i śmieci 80 zł...
, ubranie itp. Skarżący załączył kopie: decyzji o przyznaniu emerytury matce z dnia 23.04.2018 r., decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2017 r. oraz druków...

VI SA/Wa 809/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

dołączył także zaświadczenie Burmistrza [...] , z którego to zaświadczenia wynikało, że W. M. jest użytkownikiem oraz płatnikiem podatku od nieruchomości zlokalizowanej przy ul...
na dowód istnienia tytułu prawnego do nieruchomości skarżąca przedłożyła kopię decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2016 r. Z jej treści wynikało, że przedmiotem...

II SA/Sz 1355/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-14

:, - decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok [...], - dowodów potwierdzających wysokość wydatków ponoszonych na utrzymanie domu z okresu ostatnich trzech miesięcy...
, fakturę za wodę za okres dwóch miesięcy na kwotę [...] zł, dowód wpłaty podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntów za rok [...] r. w kwocie [...] zł, dowód...

III SA/Gd 87/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-17

także okoliczności wynikające z treści załączonych do skargi decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, określające skarżącej spółce wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości...
w ww. decyzjach stwierdziło, że skarżąca jest podatnikiem podatku od nieruchomości jako posiadacz samoistny nieruchomości położonej w Ł., przy ul. N. [...]. Jak wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   69