Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 1258/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-08

pierwszej instancji) z dnia [...] czerwca 2017r. nr [...] w sprawie zaliczenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2014r. na poczet podatku od nieruchomości...
nadpłatę powstałą na kartotece nr [...] z tytułu podatku od nieruchomości za 2014r. w wysokości 2.013 zł w następujący sposób: na poczet zaległości w podatku...

I SA/Lu 113/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-04-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja...
z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania J. i S. Ś. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] Nr [...] ustalającej podatek od nieruchomości...

I SA/Op 6/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-24

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 24 czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za 2015 r. I. oddala skargę, II. określa prawidłową...
w mocy decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za 2015 r. ustalonego w decyzji ostatecznej...

I SA/Sz 232/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego : - z dnia 30 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok, - z dnia 9 lutego 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 rok, - z dnia 9 lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok, - z dnia 9 lutego 2015 r...

I SAB/Gl 11/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-23

w podatku od nieruchomości za lata 2005-2010 wraz z ich oprocentowaniem 1) stwierdza, że Wójt Gminy G. dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem...
prawa, 2) zobowiązuje Wójta Gminy G. do zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 w terminie 30 dni od otrzymania...

I SA/Gd 1321/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

. z o.o. z siedzibą w Ś. G. na interpretację indywidualną W. G. P. z dnia 5 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę. W dniu 24 kwietnia...
2017 r. do Wójta Gminy wpłynął wniosek A Sp. z o.o. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości., We wniosku...

I SAB/Gl 3/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2007 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2017 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2007 rok na poczet zaległości...

I SA/Gd 285/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-25

w mocy postanowienie Burmistrza [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2010 (z wniosku A S.A....
)., W uzasadnieniu w/w postanowienia SKO wskazało, że w dniu 28 grudnia 2015 r. A S.A. złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2010 rok wraz...

I SA/Ke 413/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-31

na interpretacje indywidualną Prezydenta Miasta S.-K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w 2 punkcie; 2...
przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uznaje za prawidłowe w takim zakresie, że 1. na Województwie Ś jako zarządcy przymusowym, nie ciąży...

I SA/Bd 422/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2014 oddala skargi Decyzją z dnia [...] stycznia...
2019r. Prezydent G. ustalił E. B. i S. B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2014 rok w wysokości [...] zł za budynek położony w G. przy ul...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100