Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

IV SAB/Wa 139/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-26

właściwego organu administracji określającej łączną wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok;, f...
wezwania) oraz kopii decyzji właściwego organu administracji określającej łączną wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku...

IV SAB/Wa 41/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-28

podatku od nieruchomości), - oświadczenia popartego stosownymi dokumentami o aktualnym zadłużeniu., Przy piśmie z dnia 11 czerwca 2018 r. Skarżący nadesłał wypełniony formularz...
aktualnymi rachunkami, za ostanie 3 miesiące,, - oświadczenia czy posiadana nieruchomość rolna przynosi skarżącemu jakiekolwiek dochody ,, - dokumentów wskazujących jakich...

IV SAB/Wa 139/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-31

od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok;, f) zaświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej skarżącego wydanego przez upoważnionego...
podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok., Skarżący nie nadesłał żadnego z wymienionych dokumentów. Odnosząc się do wezwania do nadesłania kopii...

VII SA/Wa 2011/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-30

je wyszczególnić oraz podać ich wysokość (np. z tytułu opłat za czynsz, energię elektryczną, wodę, gaz, telefon, podatek od nieruchomości, itp.)oraz jaką kwotę miesięcznie...
w wysokości 728,00 złotych miesięcznie., Wnioskodawca podał, że posiada mieszkanie o powierzchni 38 m ². Oświadczył, że innych nieruchomości, zasobów pieniężnych oraz przedmiotów...

III SAB/Kr 5/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-09

rachunkami,, - kopii decyzji określającej łączną wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2018 rok,, - odpisów...
o powierzchni ok. 12 m²) oraz nieruchomość rolna o areale 0,58 ha obsiewana zbożem, ale obecnie zalana z uwagi na nieusunięcie skutków powodzi. Skarżący nie dysponuje zasobami...

I SA/Kr 855/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-26

r. nr XXXVII/317/05, w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w części obejmującej postanowienia załącznika nr, 1 w pozycji...
w Skale określiła wzory formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego., W załączniku nr 1 w pozycji G, w załączniku nr 2 w pozycji VI, w załączniku nr 3...

II SA/Sz 869/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-11-06

w wysokości 1224 zł brutto, natomiast wydatki, które ponosi to podatek od nieruchomości w kwocie 216 zł, prąd 200 zł, woda 57 zł, wywóz nieczystości 151 zł, gaz 50 zł, wywóz...
z okresu ostatnich trzech miesięcy,, - decyzji dot. podatku od nieruchomości,, - dowodów potwierdzających wydatki ponoszone na utrzymanie domu za okres ostatnich trzech...

I SA/Kr 856/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-26

wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku...
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust 11 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r., Nr 136...

II SA/Kr 1081/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-14

za ostatni okres rozliczeniowy (m .in. za prąd, gaz, woda, opał, podatki, ubezpieczenie, aktualny nakaz płatniczy podatku od nieruchomości, itp.) - należało dodatkowo wskazać...
podatku od nieruchomości. Nie odniósł się do zapytania kto i w jakiej wysokości partycypuje w ponoszeniu rzeczonych opłat. Nie wykazał także czy występują jakiekolwiek...

I OZ 325/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

, oświadczenia czy mieszka razem z córką, wskazania nieruchomości za jaką płaci podatek oraz wskazania, jakie koszty poniósł w związku z kształceniem córki i zakupem opału...
1   Następne >   2