Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

III SAB/Kr 37/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-04-25

od nieruchomości' zarzuciła Staroście [...] bezczynność w udzieleniu - bez dodatkowych kosztów - żądanej informacji za co płaci podatki., W uzasadnieniu swego pisma, skarżąca...
. Podkreślono, że przedmiotem wniosku było uzyskanie informacji określającej działki, za które płacony jest podatek od nieruchomości, a organem właściwym w sprawie podatku...

I SAB/Sz 12/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-11-19

([..] zł na wodę, [...] zł podatek od nieruchomości, około [...] zł na wydatki komunikacyjne). Skarżąca podała, że nie ma pieniędzy na opał, wiele płatności odracza...
października 2014 r. potwierdzające, że T. T. jest studentem III roku studiów stacjonarnych,, - decyzji ustalającej skarżącej zobowiązanie w podatku od nieruchomości za rok 2014...

II SO/Gl 6/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-01

(czynsz lub podatek od nieruchomości, opłaty za tzw. media czyli energię elektryczną, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości itp., a także zakup żywności...
, środków czystości, leczenie i zakup leków oraz inne wydatki). Wskazano przy tym, że wydatki ponoszone z tytułu czynszu lub podatku od nieruchomości oraz opłat za tzw. media...

II SAB/Wa 11/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-17

, wywóz nieczystości - około 600 zł rocznie, podatki od nieruchomości - 594 zł rocznie, szczepienie psów - 100 zł rocznie, przegląd kominiarski - 150 zł rocznie., Ponadto...
do pracy w gospodarstwie. Wskazał, że obecnie zalega z płatnościami z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kwotę 746,50 oraz odsetki, a z tytułu wywozu śmieci...

II SAB/Wa 182/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-06

nieczystości - około 600 zł rocznie, podatki od nieruchomości - 594 zł rocznie, szczepienie psów - 100 zł rocznie, przegląd kominiarski - 150 zł rocznie., Ponadto...
z płatnościami z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kwotę 746,50 oraz odsetki, a z tytułu wywozu śmieci - 478,60 zł., Do wniosku zostały załączone kserokopie...

II SAB/Wa 634/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-02

nieczystości - około 600 zł rocznie, podatki od nieruchomości - 594 zł rocznie, szczepienie psów - 100 zł rocznie, przegląd kominiarski - 150 zł rocznie., Ponadto stwierdził...
z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kwotę 746,50 oraz odsetki, a z tytułu wywozu śmieci - 478,60 zł., Mając na względzie powyższe zważono...

II SA/Po 1210/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-26

bankowym ma oszczędności w wysokości około [...]zł. Wyszczególniła swoje miesięczne koszty utrzymania: [...] zł leczenie, [...] zł opłaty i podatki od nieruchomości...
domowe. Ma dorosłe dzieci, które nie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym ze skarżącą. Utrzymuje się z dzierżawy nieruchomości rolnej oraz z renty rolniczej z tytułu...

II SAB/Wa 57/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-26

zaliczył koszty ubezpieczenia budynków w wysokości 470 zł rocznie, zakup węgla - 850 zł rocznie, wywóz nieczystości - około 600 zł rocznie, podatki od nieruchomości - 594 zł...
rocznie, szczepienie psów - 100 zł rocznie, przegląd kominiarski - 150 zł rocznie., Wskazał, że obecnie zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości...

II SAB/Rz 125/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-05

- gaz (za okres dwóch miesięcy), 50 zł - leczenie żony, 50 zł - podatek od nieruchomości., Rozpoznając wniosek zważono, co następuje:, Żądanie strony zasługuje na częściowe...
pod względem prawnym i nie potrafi działać w niej samodzielnie. Wnioskodawca i jego żona mieszkają w mieszkaniu o pow. 44,70 m.kw. Ich majątek to dwie nieruchomości...

II SAB/Wa 762/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-20

nieruchomość rolną o powierzchni 10,8845 ha (5,1755 ha przeliczeniowego na potrzeby podatku gruntowego, w tym 1,6 ha lasu). Jednocześnie stwierdził, że gospodarstwo rolne...
nieczystości - około 600 zł rocznie, podatki od nieruchomości - 594 zł rocznie, szczepienie psów - 100 zł rocznie, przegląd kominiarski - 150 zł rocznie., Wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   23