Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1411/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

rozstrzygnięcie w sprawie skargi za 2013 r. stanowi zagadnienie wstępne, które jest bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem w sprawie decyzji za 2014 r. Zarówno...
do uznania, że prawomocne rozstrzygnięcie skargi przez sąd administracyjny w innej odrębnej sprawie stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu. Zatem ustalenia...

III SA/Wa 2938/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-21

obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za I i II kwartał 2009 r. Zwracając uwagę, że postępowanie karne nie jest 'zagadnieniem wstępnym' dla postępowania...
W. w W. dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. nie można uznać za zagadnienie wstępne określone w art. 201 § 1 pkt 2 O.p....

I SA/Rz 797/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

postępowania. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że zagadnienie wstępne, zwane też kwestią wstępną lub prejudycjalną, dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne...
określić można zagadnienie wstępne, że jest to sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem...

I SA/Rz 799/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

(postanowienie NSA z dnia 21 listopada 1996 r. sygn. akt I SA/Kr 519/96, LEX nr 28934). Inaczej nieco określić można zagadnienie wstępne, że jest to sytuacja...
sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, którego ocena, gdyby ono samo w sobie mogło być przedmiotem odrębnego postępowania, należy ze względu na jego przedmiot...

II SA/Ol 1113/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-09

. 145 § 1 pkt 1 w związku z art. 147 k.p.a. Kwestia, czy decyzja z dnia [...] pozostanie w obiegu prawnym jest dla organu nadzoru budowlanego zagadnieniem wstępnym m.in....
związek przyczynowy, tym samym stanowi ona zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania. Jednakże rozstrzygnięcie organu I instancji jest przedwczesne...

III SA/Wa 2985/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

sprawie karnej stanowi niewątpliwie zagadnienie wstępne, które wyłoniło się w toku postępowania, a którego rozstrzygnięcie należy do organów ścigania i sądów karnych...
zagadnienia wstępnego. Dyrektor IS wyjaśnił, że z zagadnieniem wstępnym, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej zależy od uprzedniego...

I SA/Sz 1143/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-22

- administracyjne tj. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w niniejszym przepisie., W uzasadnieniu złożonego...
albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Ponadto Podatnicy wskazali, że z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia...

I SA/Sz 1142/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Administracyjnego w Warszawie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w niniejszym przepisie., W uzasadnieniu złożonego zażalenia Podatnik wskazał, że dokonana...
. Ponadto Podatnik wskazał, że z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej...

VIII SA/Wa 996/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-16

kasacyjne dotyczące decyzji wydanej w zakresie podatku od towarów i usług, nie jest zagadnieniem wstępnym w stosunku do prowadzonego postępowania podatkowego w zakresie...
w sprawie podtrzymując wniosek, że w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne powodujące konieczność zawieszenia w niniejszej sprawie postępowania podatkowego. Przyszłe...

III SA/Wa 2916/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-19

., Zdaniem Skarżącej powyższe rozstrzygnięcia stanowią zagadnienia wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. dla przedmiotowej sprawy, co oznacza, że postępowanie...
nie uznają natomiast powołanych przez Skarżącą okoliczności za zagadnienia wstępne i nie widzą podstaw do zawieszenia postępowania podatkowego., W powyższym sporze rację...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100