Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 71/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-17

. 4 i w art. 88 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, stanowi zagadnienie wstępne z art. 97 § l pkt 4 k.p.a., od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy...
administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, (3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. W niniejszej...

I SA/Wr 2357/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-10-27

., Musi zatem istnieć związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy zagadnieniem wstępnym a rozstrzyganą sprawą., Zdaniem Inspektora Kontroli Skarbowej w postępowaniu podatkowym...
dotyczącym spółki jawnej 'A M. B.' nie występuje zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisów art. 201 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, albowiem organ kontroli skarbowej...

V SA/Wa 222/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-15

udzielonego po zgłoszeniu celnym rabatu (zniżki) na wartość celną, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 262...
wyraziła pogląd, że zagadnieniem wstępnym w sprawie administracyjnej jest przesądzenie, czy właściwe jest korygowanie wartości transakcyjnej wynikającej z faktury handlowej...

VI SA/Wa 66/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-17

uniemożliwia załatwienie przez organ sprawy, a zatem konieczność jego wydania stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa., Prezes URTiP zaskarżonymi...
telekomunikacyjne stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu powołanego przepisu Kpa. Skarżący podniósł w uzasadnieniu wniosku o zawieszenie, iż przepis art. 97 § 1 pkt 4 Kpa...

I SA/Ka 1106/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-08-27

ich niezgodności z prawem. Podniosła w skardze, że w przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym jest przesądzenie, czy w ramach istniejących przepisów prawa celnego właściwym...
celną importowanych towarów za zagadnienie wstępne w rozumieniu tego samego przepisu., Zdaniem Spółki specyfika niniejszej sprawy, w tym w szczególności odmienność praktyki...

I SA/Ka 1107/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-08-27

ich niezgodności z prawem. Podniosła w skardze, że w przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym jest przesądzenie, czy w ramach istniejących przepisów prawa celnego...
celną importowanych towarów za zagadnienie wstępne w rozumieniu tego samego przepisu., Zdaniem Spółki specyfika niniejszej sprawy, w tym w szczególności odmienność...

V SA/Wa 509/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-30

po zgłoszeniu celnym rabatu (zniżki) na wartość celną, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 262 Kodeksu...
. Nr 98, poz. 483 ze zm.);, - art. 68 i 69 traktatu stowarzyszeniowego z Unią Europejską., Skarżąca wyraziła pogląd, że zagadnieniem wstępnym w sprawie administracyjnej...

V SA 1472/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-22

na wartość celną importowanych towarów w sytuacji, gry udzielenie rabatu następuje po dniu dokonania zgłoszenia celnego. Zagadnieniem wstępnym jest w tym wypadku, w ocenie...
. W przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym, zgodnie z wnioskiem skarżącej, jest przesądzenie, czy w ramach istniejących przepisów prawa celnego właściwym jest korygowanie...

V SA 1653/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-05

wspomagania finansowego działalności spółki jako importera na rynku polskim, tj. rynku importu. Zagadnieniem wstępnym jest w tym wypadku, w ocenie skarżącej, rozstrzygnięcie...
Celnej w W. w sposób błędny zastosował przepis art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. W przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym, zgodnie z wnioskiem skarżącej...

V SA 3019/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-12

na rynku polskim, tj. rynku importu. Zagadnieniem wstępnym jest w tym wypadku, w ocenie skarżącej, rozstrzygnięcie przez WCO, czy rabat finansowy przyznawany importerowi...
wystąpienia trzech przesłanek:, - postępowanie administracyjne (celne) jest w toku,, - istnieje zagadnienie wstępne oraz, - rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100