Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 1198/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-10

pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym., W przedmiotowej sprawie była podstawa prawna do zawieszenia postępowania, gdyż w dacie wydania...
określonego przepisu, a organ odwoławczy zaskarżonym postanowieniem utrzymał w mocy to postanowienie uznając, że w sprawie zachodzi zagadnienie wstępne...

II SA/Wa 1238/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-30

., W przypadku gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie., Przez pojęcie zagadnienia...
lub sąd,, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Jeżeli chodzi o drugą przesłankę to organ musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem...

IV SA/Po 257/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-06

. W.. co do prawidłowej powierzchni użytkowej lokalu pp. N. stanowi zagadnienie wstępne, zaś jego rozstrzygnięcie będzie miało bezpośredni wpływ na wynik postępowania w sprawie...
sprawy tzw. zagadnienia wstępnego (prejudycjalnego). Ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym...

II SA/Go 673/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-10-04

mieszkalnego za lata 2006-2012. Organ wskazał, że zagadnieniem wstępnym, warunkującym zawieszenie postępowania, jest ustalenie, czy w obrocie prawnym nadal pozostaje decyzja...
administracji publicznej musi zatem ustalić istnienie związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym., W rozpoznawanej...

II SA/Go 692/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-10-11

, że zagadnieniem wstępnym, warunkującym zawieszenie postępowania, jest ustalenie, czy w obrocie prawnym nadal pozostaje decyzja administracyjna przyznająca J.S....
związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym., W rozpoznawanej sprawie wszczęte zostało przez Komendanta Wojewódzkiego...

III SA/Łd 468/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-03-19

, czyli zagadnieniami wstępnymi zagadnienia wątpliwości prawnych ani interpretacja prawa., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. postanowieniem z dnia [...] utrzymało w mocy zaskarżone...
będącej przedmiotem postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, 3/ zagadnienie wstępne nie zostało...

II SA/Wa 1693/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-28

lub sąd., W przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie., Przez pojęcie...
organ lub sąd;, 3. zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Jeżeli chodzi o drugą przesłankę, to organ musi ustalić związek przyczynowy, pomiędzy...

II SA/Wa 1998/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-26

stanowi zagadnienie wstępne dla rozstrzygnięcia w sprawie wypłaty wymienionemu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i uzasadniło zawieszenie...
wykładnię i przyjęcie, że w sprawie zaistniało zagadnienie wstępne, którego przesądzenie jest niezbędne do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie wypłaty należnego skarżącemu...

II SA/Sz 823/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-12-05

zagadnienia wstępnego należy podkreślić, że jest to zagadnienie o charakterze prawnym., W niniejszej sprawie nie sposób uznać, że zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art...
mieszkalnego. Wątpliwości interpretacyjne zaistniałe przy merytorycznym rozpoznaniu tej sprawy nie są zagadnieniem wstępnym i nie mogą stanowić podstawy do zawieszenia...

II SA/Wa 1754/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-21

się postępowaniu. Zagadnienie wstępne jest to zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie indywidualnej, dotyczy kwestii...
., Wprawdzie pojęcie zagadnienia wstępnego użyte w powołanym przepisie jest sporne, niemniej przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
1   Następne >   +2   +5   +10   37