Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 701/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-17

zawieszenia, gdyż nie jest to zagadnienie wstępne warunkujące wydanie decyzji. Jak argumentował organ, zagadnienie wstępne musi pozostawać w takim związku z postępowaniem...
zagadnienie wstępne i na tej podstawie odmowa zawieszenia postępowania;, 2. art. 187 § 1 O.p. poprzez nie rozpatrzenie materiału dowodowego w sposób kompletny i wyczerpujący...

III SA/Łd 267/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-31

karnej może być traktowany jako zagadnienie wstępne w myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.;, - art. 7 k.p.a. w związku z art. 77 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie zebrania...
, bez wskazań doświadczenia życiowego i z pominięciem oczywistych dowodów poprzez uznanie, że prowadzone postępowanie karne może być uznane zagadnieniem wstępnym w myśl art. 97...

I SA/Ol 211/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-20

zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji., W konsekwencji, tylko zagadnienie, które zawiera wszystkie ww. elementy można nazwać zagadnieniem wstępnym...
, nie zaś wydanie decyzji o określonej treści. Musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego...

I SA/Wa 242/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. W sytuacji gdy związek taki nie występuje nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa., Organ...
podkreślił, że zagadnienie wstępne stanowi pewną kwestię materialno - prawną pojawiającą się w toku postępowania, bez rozstrzygnięcia której nie można załatwić sprawy...

I SA/Gd 238/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-24

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnienie wstępne, to kwestia o charakterze otwartym, jeszcze nie przesądzona, gdy rozstrzygnięcie sprawy...
rozstrzygnięcie sprawy podatkowej. Zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, dotyczy zatem jedynie takich sytuacji, w których z przepisów prawa...

I SA/Gd 247/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-24

przez inny organ lub sąd., Zagadnienie wstępne, to kwestia o charakterze otwartym, jeszcze nie przesądzona, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej uwarunkowane jest uprzednim...
, że rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd lub inny organ. Zagadnienie wstępne powstaje tylko wówczas, gdy rozstrzygnięcie...

I SA/Ol 11/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-07

stanowi zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania odwoławczego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z [...]., W zażaleniu na powyższe postanowienie...
kwestia stanowi 'zagadnienie wstępne', od którego byłoby uzależnione wydanie decyzji., W jej ocenie, decyzja wymiarowa oraz jej prawidłowość nie może być uznana...

III SA/Łd 1012/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-10

o przyznanie płatności na rok 2017 zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie tego czy wnioskodawczyni posłużyła się fałszywymi dokumentami ubiegając się o przyznanie...
za zarzucany czyn z art. 297 § 1 k.k., stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów...

III SA/Łd 1013/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-10

o przyznanie płatności na rok 2017 zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie tego, czy wnioskodawczyni posłużyła się fałszywymi dokumentami ubiegając się o przyznanie płatności...
z art. 297 § 1 k.k., stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia...

III SA/Łd 67/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-27

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Organ wyjaśnił, że zagadnienie wstępne, o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi materialnoprawną przeszkodę...
w oparciu o przepis art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd karny. Zdaniem organu odwoławczego, zagadnieniem wstępnym w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100