Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 521/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-19

Miasta [...]., Przypomnieć zatem należy, że zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., mogą być wyłącznie zagadnienia prawne, które albo ujawniły...
. Zagadnieniem wstępnym może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu i zagadnienie to może być odrębnym przedmiotem...

II SA/Ol 75/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-12

., W świetle ugruntowanego stanowiska orzecznictwa i doktryny zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. mogą być wyłącznie zagadnienia prawne...
przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powołanej regulacji może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu...

I OSK 2900/16 - Wyrok NSA z 2018-10-30

należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym jest ustalenie przez sąd, czy dziecko zaliczone zostanie do osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem wskazania...
dla [...] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o sygn. [...] postępowanie zawierające zagadnienie wstępne, od którego rozpatrzenia zależy wydanie orzeczenia...

IV SA/Wa 2607/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

; zagadnienie wstępne, o jakim mowa w powołanym przepisie, stanowi materialnoprawną przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania, której usunięcie warunkuje...
lub sądu; rozstrzygnięcie przez Sąd odwołania Wnioskodawcy jest zagadnieniem wstępnym, którego rozpatrzenie ma wpływ na jej zakończenie,, - gdy ustąpią przyczyny...

VII SA/Wa 1641/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

organu uzasadnione tym, że rozstrzygnięcie przez sąd odwołania Skarżącej od decyzji WZON z [...] czerwca 2018 r. nr [...] jest zagadnieniem wstępnym, którego rozpatrzenie...
ze względu na występujące zagadnienie wstępne - kwestię mającą charakter merytoryczny - powinny być podpisane przez wszystkich członków organu kolegialnego...

III SA/Gd 1067/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-11

przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa materialnego, stanowiących...
jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. to od jego rozstrzygnięcia musi zależeć sama możliwość rozpatrzenia sprawy, a nie wyłącznie sposób jej rozpatrzenia...

III SA/Gd 138/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-27

w sprawie głównej musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów...
zostać zakwalifikowane jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., to od jego rozstrzygnięcia musi zależeć sama możliwość rozpatrzenia sprawy...

IV SA/Wa 3062/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-10

sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd; zagadnienie wstępne, o jakim mowa w powołanym przepisie...
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015, poz.1110), dalej zwane 'rozporządzenie z 2003 roku.', wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...

III SA/Łd 682/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-05

. Tym samym, zdaniem organu należy przyjąć, że zagadnieniem wstępnym jest ustalenie przez sąd, czy dziecko zaliczone zostanie do osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem...
Społecznych w sprawie o sygn. XI U 985/15 postępowanie zawierające zagadnienie wstępne, od którego rozpatrzenia zależy wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, w sytuacji...

VII SA/Wa 631/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-26

w [...] z dnia [...] lutego 2018 r., jest zagadnieniem wstępnym, którego rozpatrzenie ma wpływ na zakończenie postępowania prowadzonego przez Sąd i wydania stosownego wyroku...
administracyjnego, zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, a zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   13