Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Gd 518/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-26

., Z powyższego wynika, że Sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje...
celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy...

I SA/Gd 561/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-17

może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie...
w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy więc rozumieć przeszkodę...

I SA/Gd 1145/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-20

występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia występującego w sprawie, może wpływać...
postępowanie. Nie może bowiem budzić wątpliwości, że mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym, którego rozstrzygnięcie wpływa na wynik postępowania toczącego...

II FSK 3668/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

się tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej., W judykaturze (por. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 listopada 2008 r...
orzekający nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego. W ocenie Naczelnego Sądu...

I SA/Ol 361/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-09-10

się postępowania. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać...
kwestii. Przez zagadnienie wstępne należy więc rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne z punktu...

II FZ 329/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

się tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2008 r., sygn. akt II FPS 4/08...
wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego., Z powyższych rozważań wypływa wniosek, że dla sądu administracyjnego kwestia wstępną jest wyłącznie...

II FZ 342/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-04

zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego., Z powyższych rozważań wypływa wniosek, że dla sądu administracyjnego kwestia wstępną...
się tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2008 r., sygn. akt...

II FZ 330/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

się tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2008 r., sygn. akt II FPS 4/08...
wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego., Z powyższych rozważań wypływa wniosek, że dla sądu administracyjnego kwestia wstępną jest wyłącznie...

II FZ 341/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-04

zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego., Z powyższych rozważań wypływa wniosek, że dla sądu administracyjnego kwestia wstępną...
się tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2008 r., sygn. akt...

I SA/Łd 1026/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-02-09

. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Zakamycze 2005, str. 302 i nast)., Zagadnienie wstępne...
, co w rezultacie uzasadnia celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100